Aktualności Dodano: 26 kwietnia 2019

"ARCHEOLOGICZNE ODKRYCIA W LESZNIE" - SPOTKANIE Z MACIEJEM URBANEM

Data rozpoczęcia: 2019-04-26
Data zakonczenia:

Podczas wykładu i prezentacji multimedialnej Maciej Urban przedstawił wyniki ostatnich prac archeologicznych, budowlanych i konserwatorskich przy zabytkach znajdujących się na terenie miasta Leszna. Omówił założenia współczesnej doktryny konserwatorskiej oraz najnowsze metody badawcze, inwentaryzacyjne i konserwatorskie stosowane przy zabytkach m.in. na przykładzie katedry Notre Dame w Paryżu.


Spotkanie odbyło się w ramach cyklu "Piątki w Ratuszowej"

"Piątki w Ratuszowej" to nowy cykl spotkań, które odbywać się będą w Bibliotece Ratuszowej. Spotkania współorganizowane są z Leszczyńską Radą Seniorów. Cykl spotkań dla seniorów odbywać się będzie zawsze w godz. 17.00-20.00. W trakcie spotkań leszczyńscy seniorzy będą cieszyć się kawą w promocyjnej cenie 3 zł oraz ciastkiem.

Leszczyńska Rada Seniorów - powstałą w 2017 r. Jej przewodniczącym jest Bolesław Szudejko. Celem działania rady jest integracja i wspieranie środowiska seniorów, reprezentowanie zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz. Do zadań rady należy opiniowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów oraz do pełnego zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej, konsultowanie i opiniowanie lokalnych rozwiązań prawnych dotyczących sytuacji seniorów, opiniowanie i doradzanie w zakresie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie kultury i edukacji.

Maciej Urban urodził się w 1971 r. w Kościanie. Od 1976 r. mieszkał w Lesznie, gdzie ukończył II Liceum Ogólnokształcące przy ul. B. Prusa. Jest absolwentem Wydziału Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu (kier. Ochrona Dóbr Kultury, spec. Konserwatorstwo). Po ukończeniu studiów pracował jako nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 9 w Lesznie oraz dziennikarz telewizyjny współpracujący z Telewizją Polską, dla której wykonywał głównie programy na temat historii i zabytków regionu leszczyńskiego. W 2006 r. postanowił wyjechać do Anglii, gdzie został zatrudniony w miejskim radiu Bradford Community Broadcasting, a później w londyńskiej galerii rycin i obrazów King’s Court Galleries. Przez ostatnie sześć lat był zatrudniony na stanowisku inspektora ochrony zabytków w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków Delegaturze w Lesznie.