Biblioteki w powiecie

Gmina Wijewo

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Parkowa 1 
64-150 Wijewo
Tel. 549-40-03
E-mail: biblioteka-wijewo@o2.pl

Kierownik placówki: 
Grażyna Adamczewska 

Podległe filie bibl.:
Filia Biblioteczna w Brennie, ul. Jeziorna 3


Dni i godziny otwarcia:


GBP w Wijewie 

Poniedziałek, Piątek: 10:00 – 17:00 
Wtorek: 07:00 – 15:00 
Środa 08:00 – 16:00

FB w Brennie, tel. 0-65-549-40-15 

Poniedziałek i Piątek: 09:00 – 17:00 
Wtorek 07:00 – 15:00 
Środa 08:00 – 16:00


Zbiory biblioteczne:


Księgozbiór GBP na dzień 31.12.2016 r. wynosi 24.212 woluminów, w tym w filii 9.516. Liczba tytułów czasopism bieżących - 9

Czytelnicy i wypożyczenia: W roku 2016 z usług bibliotek skorzystało 757 czytelników, którzy wypożyczyli na zewnątrz 9.591 książek oraz 16 czasopism, na miejscu udostępniono 439 książek i 393 czasopisma.

Gmina Włoszakowice

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Plac 21 Października 3
64-140 Włoszakowice
Tel. 537-03-35
E-mail: biblioteka-wijewo@o2.pl

Kierownik placówki:
Urszula Hałupka 

Podległe filie bibl.: 

  • Filia Biblioteczna w Bukówcu Górnym, ul. Powstańców Wielkopolskich 112 
  • Filia Biblioteczna w Krzycku Wielkim, ul. Szkolna 6

Dni i godziny otwarcia:


GBP Włoszakowice

Poniedziałek, Środa i Piątek: 10:00 – 18:00
Wtorek: 08:00 – 16:00
Czwartek: 08:00 – 16:00

FB w Bukówcu Górnym, tel. 65-537-22-24

Poniedziałek, Środa i Piątek: 12:00 – 18:00
Wtorek i Czwartek: 09:00 - 15:00 

FB w Krzycku Wielkim
 , tel. 0-65-537-22-24

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek i Piątek: 14:00 – 18:00
Środa: 10:00 - 14:00


Zbiory biblioteczne:


Księgozbiór GBP wynosi na dzień 31.12.2016 r. 47.899 woluminów, w tym w filiach 24.428. Liczba tytułów czasopism bieżących - 30

Czytelnicy i wypożyczenia: W roku 2016 z usług bibliotek skorzystało 1.238 czytelników, którzy wypożyczyli na zewnątrz 22.324 książki oraz 670 czasopism, na miejscu udostępniono 140 książek i 1.643 czasopisma.

Gmina Święciechowa

Samorządowy Ośrodek Kultury - Biblioteka

ul. Ułańska 34
64-115 Święciechowa
Tel. 65-533-03-59
Email: bibliotekawiatrak@swieciechowa.pl

Kierownik placówki:
Marek Tulewicz

Punkty bibl.:
Długie Stare


Dni i godziny otwarcia:


SOK - Biblioteka Święciechowa

Poniedziałek, Wtorek i Środa: 10:00 – 18:00 
Piątek: 10:00 - 18:00


Zbiory biblioteczne:


Księgozbiór Biblioteki wynosi na dzień 31.12.2016 r. 20.497 woluminów. 

Liczba tytułów czasopism bieżących - 17, Zbiory specjalne - 33 - w tym audiowizualne - 24

Czytelnicy i wypożyczenia: W roku 2016 z usług Biblioteki skorzystało 677 czytelników, którzy wypożyczyli na zewnątrz 11.186 książek oraz 1493 czasopisma, na miejscu udostępniono 1035 książek i 1079 czasopism.

Gmina Lipno

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Powstańców Wlkp. 7
64-111 Lipno, Powiat leszczyński
E-mail: biblioteka@lipno.pl

Kierownik placówki:
Agnieszka Kozłowska

Podległe filie bibl.:
Filia Biblioteczna w Wilkowicach, ul. Szkolna 28

Punkty bibl.:
Goniembice, Radomicko, Lipno


Dni i godziny otwarcia:


GBP Lipno

Poniedziałek, Środa: 11:00 – 17:00
Wtorek, Piątek: 8:00 – 16:00 
Czwartek: 08:00 - 10:00 
Sobota: 9:00 - 11:00

Filia Biblioteczna w Wilkowicach
, tel. 65-534-11-31

Poniedziałek, Środa: 11:00 – 18:00 
Wtorek: 8:00 – 15:00 
Piątek: 08:00 - 16:00


Zbiory biblioteczne:


Księgozbiór GBP wynosi na dzień 31.12.2016 r. 33.533 woluminów, w tym w filii 13.547

Zbiory specjalne - 1 

Liczba tytułów czasopism bieżących - 17

Czytelnicy i wypożyczenia: W roku 2016 z usług Biblioteki skorzystało 1.005 czytelników, którzy wypożyczyli na zewnątrz 8.283 książek oraz 289 czasopism, na miejscu udostępniono 1.645 książek i 319 czasopism.

Gmina Osieczna

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

ul. Powstańców Wlkp. 6
64-113 Osieczna
Tel. 65-535-05-18
E-mail: mgokosieczna@poczta.fm

Kierownik placówki:
Zbigniew Schulz

Podległe filie bibl.:

  • Filia Biblioteczna w Kąkolewie, ul. Krzywińska 2
  • Filia Biblioteczna w Świerczynie, Świerczyna 43

Dni i godziny otwarcia:


BPMiG Osieczna

Poniedziałek: 11:00 – 17:00 
Wtorek: 11.00 - 15.00
Środa: 08:00 – 18:00 
Piątek: 11:00 - 16:00
Filia Biblioteczna w Kąkolewie, tel. 65-534-21-29

Wtorek: 08:00 – 15:00 

Środa, Piątek: 11:00 - 18:00 

Filia Biblioteczna w Świerczynie

Poniedziałek: 8:30 - 16:30


Zbiory biblioteczne:


Księgozbiór BPMiG wynosi na dzień 31.12.2016 r. 24.666 woluminów, w tym w filiach 12.125. 

Liczba tytułów czasopism bieżących - 16

Czytelnicy i wypożyczenia: W roku 2016 z usług bibliotek skorzystało 758 czytelników, którzy wypożyczyli na zewnątrz 11.594 książek oraz 911 czasopism, na miejscu udostępniono 80 książek i 187 czasopism.

Gmina Krzemieniewo

Gminne Centrum Kultury

ul. Zielona 6
64-120 Krzemieniewo
Tel. 65-536-06-77
www.gck.krzemieniewo.pl
E-mail: gck@krzemieniewo.pl

Kierownik placówki:
Anna Weber

Podległe filie bibl.:

  • Filia Biblioteczna w Garzynie, ul. Jesionowa 2 
  • Filia Biblioteczna w Belęcinie, Belęcin Nowy 29A
  • Filia Biblioteczna w Pawłowicach, ul. Wielkopolska 123 - Przy bibliotece w Pawłowicach działa Izba Regionalna

Dni i godziny otwarcia:


GCK Krzemieniewo

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek: 10:00 – 18:00
Czwartek: 08:00 - 15:00
Sobota: 08:00 - 14:00

Filia Biblioteczna w Garzynie, tel. 65-536-60-15

Wtorek 09:00 – 15:00 
Środa i Piątek: 12:00 - 19:00
Sobota 09:00 - 15:00

Filia Biblioteczna w Belęcinie

Poniedziałek, Środa, Piątek: 11:00 - 17:00

Filia Biblioteczna w Pawłowicach, tel. 65-536-82-46

Poniedziałek, Wtorek: 10:00-16:00
Środa: 12:00 - 18:00
Piątek: 10:00-18:00

Izba Regionalna w Pawłowicach

Wtorek: 10:00-15:00
Środa, Piątek: 13:00-18:00


Zbiory biblioteczne:


Księgozbiór GCK wynosi na dzień 31.12.2016 r. 50.561 woluminów, w tym w filiach 30.576. 

Liczba tytułów czasopism bieżących - 52.

Czytelnicy i wypożyczenia: W roku 2016 z usług bibliotek skorzystało 741 czytelników, którzy wypożyczyli na zewnątrz 17.410 książek oraz 3.870 czasopism, na miejscu udostępniono 236 książki oraz 1.715 czasopism

Gmina Rydzyna

Rydzyński Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Rydzynie

ul. Rynek 7
64-130 Rydzyna
Tel. 887-790-528
E-mail: bibliotekarok@rydzyna.pl

Kierownik placówki:
Magdalena Szymańska 

Podległe filie bibl.:
Filia Biblioteczna w Moraczewie, Moraczewo 58


Dni i godziny otwarcia:


BPMiG Rydzyna 

Poniedziałek: 08:00 – 16:00 
Wtorek: 07.30 - 15.30
Środa: 07.30 - 13.00
Czwartek: 07.30 - 15.30
Piątek: 07:30 - 15:30 

Filia Biblioteczna w Moraczewie

Środa: 14:00 - 15:30 


Zbiory biblioteczne:


Księgozbiór BPMiG w wynosi na dzień 31.12.2016 r. 11.727 woluminów, w filii 7.201.

Zbiory specjalne - 7 w tym audiowizualne - 7. Liczba tytułów czasopism bieżących - 2

Czytelnicy i wypożyczenia: W roku 2016 z usług bibliotek skorzystało 236 czytelników, którzy wypożyczyli na zewnątrz 4.401 książek.