Aktualności Dodano: 19 grudnia 2017

Dary dla Biblioteki

Data rozpoczęcia: 2017-12-19
Data zakonczenia:

Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie wzbogaciły się o kolejne eksponaty. Przekazał je Pan Zbigniew Gryczka z Leszna. To zbiór ekslibrisów, autografów oraz książek o tematyce regionalnej. Część z nich prezentowana była na wystawie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesznie.

Pan Zbigniew Gryczka to długoletni leszczyński kolekcjoner. Przez wiele lat kolekcjonował m.in. stare pocztówki, medale, ekslibrisy, podkładki pod piwo, wydawnictwa dotyczące regionu leszczyńskiego. Największy zbiór - ponad 2000 sztuk - stanowiły etykiety serowarskie.
Wieloletnie pasje leszczyńskiego regionalisty Zbigniewa Gryczki zostały dostrzeżone na forum ogólnopolskim. Został on wyróżniony "Pierścieniem kolekcjonerskim" - nagrodą hetmana kolekcjonerstwa polskiego Jerzego Dunina-Borkowskiego. Nagroda jego imienia wręczana jest osobom, które położyły duże zasługi w ocalanie dziedzictwa narodowego i skarbów kultury. Zbigniew Gryczka jest jednym z niewielu Wielkopolan wyróżnionych tym laurem.
Dziękujemy bardzo za przekazane na rzecz Biblioteki zbiory.