Aktualności Dodano: 08 marca 2019

Dzień Kobiet w Bibliotece Ratuszowej

Data rozpoczęcia: 2019-03-08
Data zakonczenia:

Spotkanie literacko-muzyczne w wykonaniu Dagmary Poch i Tomasza Biberstajna wypełniło obchodzony 8 marca Dzień Kobiet w Bibliotece Ratuszowej. Licznie przybyli na spotkanie leszczyńscy seniorzy mieli okazję wysłuchać lekko humorystyczną opowieść o poznaniu się pierwszej kobiety z pierwszym mężczyzną. Kobieta, grana przez Dagmarę Poch, była pełna ciepła, delikatna, gadatliwa, próbowała swoją kobiecą naturą wydobyć z mężczyzny to, co najpiękniejsze... Występy duetu przeplatane były przyjemną i delikatną muzyką graną przez Tomasza Biberstajna na pianinie.

"Piątki w Ratuszowej" to nowy cykl spotkań, które odbywać się będą w Bibliotece Ratuszowej. Spotkania współorganizowane są z Leszczyńską Radą Seniorów. Cykl spotkań dla seniorów odbywać się będzie zawsze w godz. 17.00-20.00. W trakcie spotkań leszczyńscy seniorzy będą cieszyć się kawą w promocyjnej cenie 3 zł oraz ciastkiem.

Leszczyńska Rada Seniorów - powstałą w 2017 r. Jej przewodniczącym jest Bolesław Szudejko. Celem działania rady jest integracja i wspieranie środowiska seniorów, reprezentowanie zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz. Do zadań rady należy opiniowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów oraz do pełnego zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej, konsultowanie i opiniowanie lokalnych rozwiązań prawnych dotyczących sytuacji seniorów, opiniowanie i doradzanie w zakresie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie kultury i edukacji.