Aktualności Dodano: 23 Lipca 2020

„Generał Władysław Anders - czyny i pamięć"

Data rozpoczęcia: 2020-06-30
Data zakonczenia:

W związku z realizacją projektu pn. "Książka - o tym się mówi", dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Partnerstwo dla Książki, we wtorek, 23 czerwca 2020 r. w Bibliotece Ratuszowej gościł prof. Bogusław Polak, który w rozmowie z prof. Waldemarem Handke opowiedział o gen. Władysławie Andersie.

Bogusław Stanisław Polak - urodził się w Gorlicach w 1945 r. Historyk i archiwista związany z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu: studia, doktorat, habilitacja. Pracownik Politechniki Koszalińskiej, dziekan wydziału. Zajmuje się historią polityczno-wojskową i gospodarczą Polski XX w., biografistyką, źródłoznawstwem lat 1918–1945. Jest m.in. twórcą i redaktorem naczelnym słownika biograficznego Kawalerowie Virtuti Militari 1792–1945, przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego, redaktorem „Przeglądu Historyczno-Wojskowego”, „Marsa” i „Rocznika Koszalińskiego”. Autor i współautor 45 monografii, kilkudziesięciu książek, źródeł i skryptów, ponad 300 artykułów naukowych, kilkuset publicystycznych. Od początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku zajmował się problematyką zbrodni niemieckich popełnionych w Wielkopolsce we wrześniu 1939, konspiracją wojskową na tzw. ziemiach wcielonych do Rzeszy. W 1988 r. podjął problematykę zbrodni sowieckich (1939–1953) i zbrodni ukraińskich lat 1918–1921 i 1939–1945. W latach 1994–1999 przewodniczący Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Koszalinie i Rady Naukowej Instytutu Pamięci Narodowej. W 1995 r. organizator międzynarodowej konferencji naukowej nt. zbrodni NKWD w województwach wschodnich RP 1939–1945.

 


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.