Aktualności Dodano: 09 Listopada 2020

Od nauczycielki do bibliotekarki

Data rozpoczęcia: 2020-11-09
Data zakonczenia:

W latach powojennych została kierownikiem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lesznie i pełniła tę funkcję przez 23 lata (1947-1970). Za jej sprawą w mieście powstała też Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa. Helena Śmigielska bibliotecznemu życiu oddała się bez reszty, zajmując się też kształceniem kadr w tym zawodzie na różnych poziomach. Zainicjowała powstanie w Lesznie i przewodniczyła Oddziałowi Powiatowemu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, gdzie krzewiła nowoczesną myśl bibliotekarską. Oddział został założony w listopadzie 1965 roku, a w tych dniach minie 55 lat od tego wydarzenia.

To najważniejsza część zawodowego życia Heleny Śmigielskiej, ale nie można pisać o nim w oderwaniu od tego, co wydarzyło się wcześniej. Jeszcze przed II wojną światową ukończyła w Lesznie Seminarium Nauczycielskie Żeńskie. Została nauczycielką w Gorzyczkach koło Kościana, później w Lesznie w katolickiej szkole powszechnej, szkole powszechnej nr 4 (również jako kierownik), a następnie w szkole powszechnej nr 2.

W początkach II wojny światowej została wysiedlona. Przebywała w Tomaszowie Mazowieckim, później w Starachowicach. W Armii Krajowej była łączniczką. W okresie powojennym spotkały ją represje ze strony ówczesnej władzy, a nawet więzienie.

Nie mogła wrócić do zawodu nauczyciela, ale życie pokazało jej inny kierunek - właśnie bibliotekarstwo i działalność społeczną. Sprawdziła się na obu tych polach. Zmarła 9 listopada 1995 roku w Lesznie, gdzie została pochowana na cmentarzu przy ul. Kąkolewskiej.

Na początku XXI wieku Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lesznie zorganizował pierwszy konkurs o Nagrodę im. Heleny Śmigielskiej. Jego celem było i jest do dzisiaj promowanie bibliotekarzy szczególnie aktywnych w środowisku, których działanie ma znaczenie dla doskonalenia pracy bibliotecznej w różnych obszarach.

Łukasz Domagała