Aktualności Dodano: 15 kwietnia 2019

"Inny początek" - promocja książki

Data rozpoczęcia: 2019-04-15
Data zakonczenia:

Spotkanie adresowane było dla każdego czytelnika, który chciał zagłębić się w tematykę adopcji dziecka - osób, które adoptowały, które planują rozpocząć procedurę przysposobienia, a także dla każdego mieszkańca, który chciałby usłyszeć jak można pokochać każde porzucone dziecko.

Po spotkaniu każdy uczestnik otrzymał całkowicie za darmo egzemplarz książki.

Honorata Wójcik - Tuliszka - bohaterka "Innego Początku"  - adopcyjna mama, która zdecydowała się przelać swoje życiowe doświadczenia na papier i wydać książkę. Historia przedstawiona w książce ukazuje tęsknotę za dzieckiem, trudną drogę do rodzicielstwa adopcyjnego usłaną wieloma wyrzeczeniami, przemyśleniami i nadziejami. Historia pisana doświadczeniem i sercem pokazuje, że miłość macierzyńska nie jedno ma imię. 
Podczas spotkania autorka opowie o swojej adopcyjnej drodze, odpowie na wszystkie pytania, wraz z kierownikiem Ośrodka Adopcyjnego przybliżona zostanie adopcyjna procedura, jaką muszą przejść kandydaci w ośrodku adopcyjnym.


ZADANIA OŚRODKA ADOPCYJNEGO W LESZNIE:

 

Naszym zadaniem jest poszukiwanie rodziców adopcyjnych dla dzieci, które nie mogą rozwijać się i wychowywać w rodzinach biologicznych i najczęściej na podstawie postanowień sądowych przebywają czasowo w rożnych instytucjach i rodzinach zastępczych. Po uregulowaniu ich sytuacji prawnej dzieci te są przysposabiane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez przygotowanych i zakwalifikowanych w ośrodkach adopcyjnych kandydatów. Przeprowadzamy badania psychologiczno-pedagogiczne dzieci i kwalifikujemy je do adopcji. Świadczymy wsparcie specjalistyczne dla rodzin przed i po adopcji. Współpracujemy z innymi ośrodkami adopcyjnymi w aglomeracji śląskiej i w Polsce, instytucjami pomocy społecznej, placówkami pieczy zastępczej nad dzieckiem, sądami rodzinnymi.   Ośrodek Adopcyjny Filia w Lesznie jest jednym z sześciu ośrodków adopcyjnych w województwie wielkopolskim.