Aktualności Dodano: 09 września 2019

Kafejka Językowa

Data rozpoczęcia: 2019-09-09
Data zakonczenia:

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej w Lesznie i Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie zapraszają na Kafejkę Językową. Jest to wyjątkowa możliwość nauki języka w swobodnej atmosferze w międzynarodowym środowisku. Zajęcia będą odbywać się cyklicznie w Bibliotece Ratuszowej.
 
FUNDACJA CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ (CAT) powstała w Lesznie z inicjatyw trzech młodych osób, wierzących w potencjał młodzieży i możliwość aktywizacji lokalnej społeczności. Jako pełnoprawna organizacja istnieje od 30.12.2008 r. W Zarządzie i Radzie Fundacji zasiadają młodzi ludzie, którzy mają entuzjazmu w nadmiarze i chcą go spożytkować działając na rzecz rozwoju młodzieży i rozwoju naszego regionu.

Główne działania fundacji koncentrują się wokół wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz upowszechnianiu kultury. Fundacja daży do ukształtowania się społeczeństwa angażującego się w sprawy swojej społeczności. Dba także o promocję idei wolontariatu, aktywności społecznej. Cele realizuje poprzez organizację warsztatów, szkoleń, konferencji, happeningów, koncertów i festiwali.