Aktualności Dodano: 04 kwietnia 2018

Kiedy polityka spotyka się z historią

Data rozpoczęcia: 2018-04-04
Data zakonczenia:

Kilka minut po 18.30 rozpoczęło się spotkanie, które poprowadzili pprzedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Leszna Jakub Bartkowiak i Jan Dzielewicz. W trakcie spotkania zaprezentowana została sylwetka Pawła Dombka, a także dzieje Leszna i jego mieszkańców w latach 1918-1926. W dyskusji wziął  udział m.in. p. Adam  Podsiadły. 

Gdy opada gwar minionych wydarzeń, historyczny pył nierzadko zasypuje tych, którzy tak wiele znaczyli, sprowadzając ich do rangi zwykłych obywateli. Gdy tymczasem ich historie są przepełnione walką o mistyczne „lepsze jutro”. Nie dziwią więc tym bardziej wyniki ankiet, gdzie ponad 70% nie wie, kim był Paweł Dombek, bądź nie zna elementów historii lokalnej. Postawiliśmy sobie zatem za cel nie tylko wysunąć z cienia zapomnianych bohaterów, jak również odpowiedzieć na pytanie- Dlaczego historia lokalna jest tak niechętnie odbierana przez młodych ludzi? - czy przedstawicielom Młodzieżowej Rady Miasta Leszna udało się  osiągnąć zamierzony cel? Wkrótce będziecie mogli przekonać się sami za sprawą nagrania, które pojawi się na serwisie youtube.

Młodzieżowa Rada Miasta Leszna - jest organem o charakterze konsultacyjnym i doradczym, mającym na celu reprezentowanie młodzieży szkolnej Miasta Leszna oraz jej interesów wobec władz oświatowych, samorządowych i państwowych. Jako Rada, upowszechnia wśród młodych ludzi idee samorządowe i demokratyczne, uczestniczymy w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży, dbamy o przestrzeganie praw ucznia i dziecka oraz pomagamy w realizacji projektów i pomysłów zgłaszanych przez młodzież. Oprócz tego Młodzieżowa Rada Miasta Leszna organizuje wydarzenia skierowane do młodych ludzi, do których należą różnego rodzaju imprezy kulturalne, sportowe, edukacyjne, a także szkolenia, konferencje czy wykłady.