Aktualności Dodano: 31 maja 2019

Dagmara Poch i Tomasz Biberstajn

Data rozpoczęcia: 2019-05-31
Data zakonczenia:

Wyjątkowy wieczór zainspirowany twórczością Edwarda Stachury czytelnikom Biblioteki Ratuszowej zapewnił duet Dagmary Poch i Tomasza Biberstajna. Spotkanie pt. "Pokocham ją siłą woli" odbyło się w ramach cyklu "Piątki w Ratuszowej".

Tekst Edwarda Stachury ze zbioru "Się" przedstawił Tomasz Biberstajn, któremu partnerowała Dagmara Poch. Spotkanie było opowiadaniem o pragnieniu dotknięcia samego absolutu - miłości bezgranicznej. Tomasz wcielił się w rolę samego Stachury, pokazał jak dotkliwa jest samotność i jaką potrafi mieć twórczą moc. Spotkanie odbyło się przy akompaniamencie muzyki romantycznej i filmowej w wykonaniu Dagmary Poch na flecie oraz Tomasza Biberstajna na pianinie.

"Piątki w Ratuszowej" to nowy cykl spotkań, które odbywać się będą w Bibliotece Ratuszowej. Spotkania współorganizowane są z Leszczyńską Radą Seniorów. Cykl spotkań dla seniorów odbywać się będzie zawsze w godz. 17.00-20.00. W trakcie spotkań leszczyńscy seniorzy będą cieszyć się kawą w promocyjnej cenie 3 zł oraz ciastkiem.

Leszczyńska Rada Seniorów - powstałą w 2017 r. Jej przewodniczącym jest Bolesław Szudejko. Celem działania rady jest integracja i wspieranie środowiska seniorów, reprezentowanie zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz. Do zadań rady należy opiniowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów oraz do pełnego zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej, konsultowanie i opiniowanie lokalnych rozwiązań prawnych dotyczących sytuacji seniorów, opiniowanie i doradzanie w zakresie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie kultury i edukacji.