Aktualności Dodano: 13 stycznia 2021

Konkurs "Leszno wraca do Polski"

Data rozpoczęcia: 2021-01-13
Data zakonczenia:

Mamy dla Państwa konkurs historyczny z okazji 101. rocznicy Powrotu Leszna do Macierzy. Zapraszamy do udziału i sprawdzenia swojej wiedzy na temat Leszna sprzed ponad stu lat.


Dla zwycięzców, którzy w jak najszybszym czasie udzielą najwięcej poprawnych odpowiedzi przygotowaliśmy nagrody książkowe.

Odpowiedzi wraz z imieniem i nazwiskiem należy przesłać na adres: sekretariat@mbpleszno.pl do dnia 17.01.2021 r.

Podsumowanie i rozstrzygniecie konkursu nastąpi 18 stycznia 2021 r. Zwycięzcy zostaną powiadomieni drogę e-mailową o terminie odbioru nagród.

Nazwiska laureatów zostaną opublikowane na stronie www.mbpleszno.pl.

Osoby zainteresowane zachęcamy do korzystania ze źródeł historycznych dostępnych w zbiorach biblioteki, zarówno w formie tradycyjnej oraz tych zgromadzonych na platformie Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej (www.lbc.leszno.pl), gdzie znajdują się materiały związane właśnie m.in. z powrotem Leszna do Macierzy. Mają one charakter otwarty dla użytkowników.

Link do Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej:

http://lbc.leszno.pl/dlibra/collectiondescription/23

 


„LESZNO WRACA DO POLSKI”

1. Jak nazywał się front południowo-zachodni w okolicy Leszna w czasie Powstania Wielkopolskiego?

a) Grupa „Osieczna"

b) Grupa „Poniec"

c) Grupa „Leszno"


2. Dokąd internowano obywateli miasta Leszna w styczniu i maju 1919 roku?

a) Wschowy

b) Żagania

c) Poznania


3. Kto był przewodniczącym Rady Ludowej na powiat i miasto Leszno?

a) Adam Ruszczyński

b) Jan Stawicki

c) Tadeusz Dykiert


4. W jakiej miejscowości miał siedzibę starosta leszczyński w połowie 1919 roku?

* Lesznie
* Osiecznej
* Rydzynie


5. Kiedy podpisano Traktat Wersalski, na mocy którego Leszno zostało przyłączone do Polski?

a) 28.06.1919

b) 10.01.1920

c) 17.01.1920


6. Pierwszym starostą leszczyńskim po odzyskaniu niepodległości w 1920 roku został:

* Edmund Zenkteler
* Tadeusz Sobeski
* Rudolf Świątkowski


7. Ilu mieszkańców miało Leszno w 1920 roku?

* 17.333
* 14.240
* 18.630


8. Kiedy odbyło się pierwsze posiedzenie już spolonizowanej rady miejskiej?

a) 18.01.1920

b) 13.07.1920

c) 3.08.1920


9. Pierwszym burmistrzem Leszna wybranym we wrześniu 1920 roku był:

a) Paweł Dombek

b) Tadeusz Sobeski

c) Marcin Raszewski


10. Kto witał 17 stycznia 1920 roku na Rynku wkraczających polskich żołnierzy?

* Bronisław Świderski
* Witold Celichowski
* Józef Górecki


11. Kiedy odbyła się uroczystość z udziałem gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego z okazji powrotu Leszna do Polski?

a) 17.01.1920

b) 18.01.1920

c) 8.03.1920


12. Które z towarzystw zawodowych powstało w Lesznie jako jedno z pierwszych w 1920 roku?

a) Towarzystwo Wojaków, Inwalidów i Internowanych

b) Towarzystwo Kupców Chrześcijańskich

c) Koło Miejscowe Polskiego Związku Kolei


13. Powstałe w 1902 roku Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół" reaktywowało swoją działalność w:

a) styczniu 1920

b) marcu 1920

c) styczniu 1921


14. Jakie formacje wojskowe sprowadzono do Leszna jesienią 1921 roku?

a) 55 Poznański Pułk Piechoty oraz 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego

b) 9 Pułk Strzelców Wielkopolskich oraz 12 Pułk Strzelców Wielkopolskich

c) 2 Pułk Ułanów Wielkopolskich oraz 2 Pułk Artylerii Polowej Wielkopolskiej


15. Wymień nazwy 3 ulic upamiętniających powrót Leszna do Macierzy.


Pliki do pobrania: