Aktualności Dodano: 23 stycznia 2018

Kultura Cyfrowa

Data rozpoczęcia: 2018-01-23
Data zakonczenia:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie zakończyła realizację II etapu programu „Kultura Cyfrowa ” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program realizowany był w latach 2016 i 2017 i zakładał stworzenie Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej oraz zdigitalizowanie i umieszczenie w ramach LBC unikalnych wydanictw znajdujących się w zbiorach MBP w Lesznie.

W tej chwili w zbiorach Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej znajduje się blisko 300 publikacji (ok. 15 000 skanów). Wśród nich duży zbiór stanowią  wydawnictwa regionalne m.in.; „Przyjaciel Ludu”, „Zeszyty Osieckie”, „Varia”. Zostały one poddane procesowi digitalizacji oraz przekazane do Biblioteki Narodowej w celu dalszego upowszechniania.

Ze zbiorami LBC można zapoznać się na stronie internetowej www.mbpleszno.pl w zakładce „Biblioteka Cyfrowa”.

Platforma cyfrowa dLibra na której umieszczono zbiory Leszczyńskiej Biblioteki Cyforwej jest wysoce zaawansowanym systemem informatycznym pozwalającym na wyszukiwanie i przeglądanie zbiorów. Dzięki połączeniu platformy z FederacjąBibliotek Cyfrowych odbiorcy uzyskują szersze możliwości wyszukiwania interesujących ich zbiorów trematycznych.

Zbiory zdigitalizowane w ramach Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej są na bieżąco propagowane poprzez stronę internetową Miejskiej Biblioteki Publicznej, serwisy społecznościowe oraz przez cykl spotkań upowszechniających skierowanych dla zróżnicowanych kręgów odbiorców.


Zachęcamy do zapoznania się ze zbiorami Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej