Aktualności Dodano: 10 grudnia 2018

Miejski Konkurs Kaligraficzny

Data rozpoczęcia: 2018-12-10 9:00
Data zakonczenia: 2018-12-14 19:00

Z okazji 99. rocznicy powrotu Leszna do Polski ogłaszamy Miejski Konkurs Kaligraficzny!

Organizatorami konkursu są: Międzyzakładowa Organizacja Związkowa  Oświaty i Szkolnictwa Wyższego NSZZ  „Solidarność”, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej  oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława  Grochowiaka w Lesznie. Honorowy patronat nad konkursem objął prezydent miasta Łukasz Borowiak. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół oraz dorosłych mieszkańców Leszna.

Cele konkursu:

-upamiętnienie 99-lecia Niepodległości Leszna

- rozbudzanie umiejętności kształtnego i pięknego pisania piórem

-rozpowszechnianie sztuki kaligrafii

 Warunki uczestnictwa:

Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać tekst (z wiersza Aleksandra K. Handke „17 STYCZNIA 1920”):

O dniu pamiętny, w którym niebiosa

Słońcem wolności nasz gród Amosa,

I gród Leszczyńskich złotem zalały!

-Dziś, kiedy wolny już kraj nasz cały,

piórem lub piórkiem na papierze gładkim formatu A 4  jednostronnie. Kolor atramentu dowolny. Obowiązuje zakaz korzystania z korektorów. Prace zostaną ocenione przez powołane w tym celu jury. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 14.12.2018 r. do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka, ul. Bolesława Chrobrego 3 w Lesznie.

Do pracy konkursowej powinna być dołączona na oddzielnej karcie informacja, która musi zawierać: imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego, wiek uczestnika oraz  nazwę szkoły (uczniowie). Prace muszą być odpowiednio zabezpieczone, niezgięte, dostarczone w kopertach lub foliowych koszulkach A4. Nie podlegają one zwrotowi i stają się własnością organizatorów. Prace  zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie. Nagrodzeni zostaną powiadomieni telefonicznie.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi  podczas miejskich obchodów odzyskania niepodległości przez Leszno w 2019 roku.