Aktualności Dodano: 30 listopada 2018

"Nowy Jedwabny Szlak" - spotkanie z prof. Osiewiczem

Data rozpoczęcia: 2018-11-30
Data zakonczenia:

W czasie swojego wykładu profesor przybliżył główne założenia projektu "Nowy Jedwabny Szlak". Według tej koncepcji geopolitycznej nowy szlak handlowy ma opierać się ma na dwóch rodzajach transportu: morskim i kolejowym i w dłuższej perspektywie czasu ma przynieść Chinom wzrost wpływów w Europie, a także umocnienie się w roli światowego mocarstwa. W czasie wykładu została poruszona również sprawa Polski, zarówno korzyści jak i możliwe zagrożenia wynikajace z przystąpienia do tej nowej koalicji handlowej. W drugiej części spotkania miała miejsce ożywiona i niezwykle interesująca dyskusja z goścmi biblioteki.

Przemysław Osiewicz (ur. 1979) – polski nauczyciel akademicki, profesor nadzwyczajny UAM, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Specjalista od stosunków międzynarodowych zajmujący się tematyką bliskowschodnią (głównie Cypr, Turcja i Iran).

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej (RODM) w Poznaniu to zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Celem działania Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi i naukowymi oraz innymi podmiotami, których działalność obejmuje szeroko rozumianą współpracę międzynarodową.