Aktualności Dodano: 10 listopada 2020

O najlepszych czasach Królestwa Polskiego w przystępnej formie

Data rozpoczęcia: 2020-11-10
Data zakonczenia:

Dominacja na obszarze od Bałtyku po Morze Czarne i wielki skok cywilizacyjny – oto jak rysował się na przestrzeni kilku wieków krajobraz kraju, który zachwycał artystów i wabił do siebie naukowców oraz rzemieślników. Ten okres naświetlił w książkach z cyklu „Dzieje Polski” prof. Andrzej Nowak.

„Dzieje Polski” to czterotomowe dzieło opowiadające o Polsce od najdawniejszych wieków aż do roku 1572. Spośród wszystkich części polecamy szczególnie tomy 3 i 4 traktujące o czasach, w których polscy władcy najpierw powoli, a później już dynamicznie i z żelazną konsekwencją budowali potęgę Królestwa Polskiego w Europie.

Tom 3 "Królestwo zwycięskiego orła" prowadzi czytelnika przez lata 1340-1468. Można w nim znaleźć opowieść o piastowskim dziedzictwie i przejściu do Polski Jagiellonów. Monarchia powiększyła się wtedy o Ruś Halicką, a później zyskała kolejne terytoria. Poszerzenie granic zbiegło się w czasie z umocnieniem politycznej pozycji kraju, a także z nienotowanym wcześniej skokiem cywilizacyjnym.

W tomie 4 "Dziejów" zatytułowanym "Trudny złoty wiek" opisuje autor wydarzenia zamknięte w latach 1468-1572. To czas największej świetności kraju, który jednak nawet wówczas nie był wolny od niepokojów. W tamtym okresie do życia powołana została husaria, czyli formacja jazdy ciężkiej przez prawie dwa wieki odnosząca zwycięstwa na polach walki. Rozwijała się kultura i sztuka, a Królestwo Polskie stało się miejscem w Europie, w którym chcieli mieszkać i pracować naukowcy, artyści czy rzemieślnicy.

Prof. Andrzej Nowak oparł "Dzieje Polski" na najnowszych źródłach historycznych. Wydarzeniom sprzed wieków przygląda się z wielu perspektyw, wyprowadzając nieraz wnioski odmienne od tych, które do tej pory prezentowali badacze historii. Autor na kartach obu tomów przekazuje wiedzę w sposób przystępny, sprawiając, że nawet niewyrobiony odbiorca znajdzie satysfakcję z obcowania z książką.

"Dzieje" zostały wydane przez wydawnictwo Biały Kruk z Krakowa w wygodnym formacie i w twardej oprawie. Są bogato ilustrowane. Książki znajdują się w zasobach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. S. Grochowiaka w Lesznie. Zapraszamy do korzystania.

Łukasz Domagała