Aktualności Dodano: 14 grudnia 2018

Promocja książki "Bronić ziemi ojców"

Data rozpoczęcia: 2018-12-14
Data zakonczenia:

Po godz. 17.00 w Bibliotece Ratuszowej rozpoczął się wieczór autorski Gabriela Roszaka, Bogusława Janika oraz Eugeniusza Śliwińskiego. Twórcy opowiedzieli o swoim najnowszym dziele - książce "Bronić ziemi ojców". Autorom towarzyszyła muzyka Przemysława Maćkowiaka oraz Agaty Nadrowskiej.

Licznie zgromadzeni uczestnicy spotkania nie zawiedli się. Blisko dwugodzinne spotkanie dostarczyło elementów poezji, biogramów powstańczych oraz historii i muzyki w wykonaniu duetów. Zainteresowanie książką było bardzo duże, a rozmowy przeciągnęły się jeszcze na długo po zakończeniu wieczoru. Promocji książki towarzyszyła prezentacja prac malarskich, które znalazły się w publikacji.

Książka trzech autorów (Gabriel Roszak, Bogusław Janik, Eugeniusz Śliwiński) składa się z trzech części, bardzo różnych w charakterze i gatunku. Oto tom otwiera cykl utworów poetyckich (a właściwie poemat) odtwarzający zdarzenia i klimat gorących dni Powstania Wielkopolskiego w okolicach Skoraszewic.

W zbiór wierszy wpisują się dalsze części publikacji – już stricte historyczne. Bogusław Janik – redaktor książki – przedstawił jedenaście sylwetek powstańców wywodzących się z Pępowa i okolic. Zestaw ten uzupełnił listą 183 osób czynnie związanych z Powstaniem Wielkopolskim, pochodzących z tego regionu. Doprawdy Janik okazał się tu redaktorem z zacięciem historyka – regionalisty dbając o szczegóły i rzetelność w sporządzeniu biogramów.

Szkic „O zwycięskim powstaniu 1918/1919 roku” to trzecia część książki, autorstwa Eugeniusza Śliwińskiego – historyka specjalizującego się w problematyce Powstania Wielkopolskiego. Śliwiński jest autorem licznych publikacji z zakresu dziejów wojskowości i walk o niepodległość w XX wieku. Jest także członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

Ryszard Biberstajn

Jednym z zadań literatury jest  odzwierciedlanie zastanego świata – nie tylko w wymiarze współczesnym, ale i historycznym. Gabriel Roszak, ożywiając historię swej małej ojczyzny, trafił w powstańczy gen polskości nierozerwalnie związany z pragnieniem wolności

Tryptykowy charakter książki jest wynikiem przyjętego przez autorów założenia, aby poszczególne jej części – każda wyrażona za pomocą innej formy przekazu – wzajemnie się zazębiały i uzupełniały. Jej rdzeniem jest poetycki opis ówczesnych wydarzeń, jaki wyszedł spod pióra Gabriela Roszaka – syna tej ziemi (urodzonego w Krzyżankach w rodzinie o tradycjach powstańczych i przez wiele lat mieszkającego w Skoraszewicach), poety, zarazem piewcy lokalnej historii i gwary, inicjatora działań propagujących przywracanie pamięci o powstaniu wielkopolskim.

Aleksander Wilecki