Aktualności Dodano: 11 czerwca 2019

Promocja książki Mariana Langnera

Data rozpoczęcia: 2019-06-11
Data zakonczenia:

"Duchowieństwo katolickie w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 na obszarze Regencji Poznańskiej. Portret zbiorowy" ukazała się w związku z 100. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Spotkanie autorskie zgromadziło szereg znanyh historyków i regionalistów z Leszna i okolic. Wśród zaproszonych przez autora gości znaleźli się m.in. red. Jerzy Zielonka, który mówił o wartości książki i jej znaczeniu w kontekście ostatnich wydarzeń w Polsce. 
 
Marian Langner ur. 1942 roku w Bydgoszczy, absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu (dziś Uniwersytet Ekonomiczny). Działacz katolicki i społeczny – regionalista. Od 1982 roku związany zawodowo i rodzinnie z Lesznem. Autor m.in. książki „Ksiądz Jan Laskowski – mity i rzeczywistość" (2001), wydanej z okazji 100. rocznicy strajku dzieci szkolnych we Wrześni w 1901 roku, przedstawiającej sylwetkę duchowego przywódcy tych wydarzeń. Książka uzyskała wyróżnienie w 2002 roku w ramach XVIII Ogólnopolskiej Nagrody im. ks. dr. Bolesława Domańskiego (autora „Pięciu Prawd Polaka ogłoszonych na I Kongresie Polonijnym 6 marca 1938 roku w Berlinie).
 
Marian Langner jest również autorem książki pt. „Wielkopolskie drogi O. Maksymiliana Kolbe" (1997, 2007), traktującej o mało znanych faktach z życia tego Świętego, wiążących się z Wielkopolską, a także haseł do „Słownika biograficznego Leszna" (2004, 2011) sylwetek zasłużonych kapłanów tego miasta. Od połowy lat siedemdziesiątych ub. wieku autor interesuje się tematem udziału duchowieństwa katolickiego w Powstaniu Wielkopolskim 1918–1919 i roli jaką ono odegrało w tych wydarzeniach, czego pokłosiem jest niniejsza publikacja. Marian Langner za swą różnorodną działalność społeczną nagradzany był wieloma znaczącymi odznaczeniami państwowymi i regionalnymi, szczególnym sentymentem darzy wyróżnienie „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego" (2007) oraz „Medal Komisji Edukacji Narodowej" (2006).