Aktualności Dodano: 07 lutego 2019

Promocja książki Stanisława Jędrasia

Data rozpoczęcia: 2019-02-07
Data zakonczenia:

Interesującym wydarzeniem dla czytelników okazała się promocja najnowszej książki zasłużonego regionalisty dr. Stanisława Jędrasia „Wspomnienia z życia wielkopolskiego nauczyciela”.

W Galerii Lochy licznie pojawili się byli uczniowie Stanisława Jędrasia z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie, a także  dwaj poprzedni dyrektorzy leszczyńskiego Ekonomika Zbigniew Mocek oraz Jerzy Jurga, a także obecna dyrektor Irena Szynkarek. W trakcie spotkania można było nabyć książkę autora z osobistą dedykacją oraz jego inne publikacje.

Książka „Wspomnienia z życia wielkopolskiego nauczyciela” jest kontynuacją dobrze przyjętej autobiografii Stanisława Jędrasia z 2009 r., która rozeszła się w 800 egzemplarzach. We wstępie autor pisze: „wydaje mi się teraz, że moje opowieści o sobie, bliskich mi osobach, o wioskach, miastach, gminach, szkołach, towarzystwach, kościołach, legendach (…) są pracą nieukończoną, przerwaną albo za wcześnie zacząłem pisać końcowe wspomnienia.” W kolejnej części opisuje więc to, co wydarzyło się w jego życiu w minionym dziesięcioleciu. Był to czas wyjątkowy, wypełniony najpierw przygotowaniami do obchodów stulecia Zespołu Szkół Ekonomicznych, później współpracą z gminą Osieczna, która zaowocowała dwiema książkami, a także z czasopismami regionalnymi („Zeszyty Osieckie”, „Leszczyński Notatnik Akademicki”, „Przyjaciel Ludu”, „Rocznik Leszczyński”, „Panorama Leszczyńska”). W 2015 r. świętował  90 urodziny. Jubileusz zorganizowany z tej okazji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej wspomina dzisiaj jako najważniejszy moment w swoim życiu.

Stanisław Jędraś – ur. w 1925 r., dr nauk geograficznych, długoletni nauczyciel, autor i współautor  kilkuset publikacji dotyczących regionu leszczyńskiego. Jest członkiem m.in. Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego, Polskiego Związku Pszczelarskiego, Towarzystwa Ziemi Osieckiej.

Przez cały czas aktywnie działał na polu regionalnym, za pracę zawodową, społeczną i popularyzatorską uhonorowany został wieloma odznaczeniami. W drugiej części „Wspomnień…”, oprócz przybliżenia czytelnikowi faktów biograficznych, autor dzieli się swoimi przemyśleniami na temat życia codziennego, spraw obywatelskich, religii. Pisze też o miejscach i ludziach bliskich, w tym klasie uczniów z Liceum Pedagogicznego. Całość wzbogacają liczne fotografie.