Aktualności Dodano: 06 Listopada 2018

Promocja książki dr. Rafała Sierchuły

Data rozpoczęcia: 2018-11-06 18:00
Data zakonczenia: 2018-11-06 20:00

Zapraszamy serdecznie 6 listopada 2018 r. do Biblioteki Ratuszowej, gdzie o 18.00 rozpocznie się promocja książki dr. Rafała Sierchuły "Ze szkoły Romana Dmowskiego - Adam Misiak (1900-1967)".

Misiak Adam Józef (1900–1967) to kupiec, podpułkownik, działacz Stronnictwa Narodowego. Urodził się 23 XII w Poznaniu, w rodzinie kupieckiej, był synem Antoniego i Stanisławy z Ludwiczaków. Pod koniec pierwszej wojny światowej został powołany do wojska niemieckiego. Na początku 1919 r. zdezerterował i wstąpił do oddziałów powstańczych walczących pod Nakłem. Służył później w 1 Pułku Artylerii Wielkopolskiej, walczył w grupie wielkopolskiej gen. Daniela Konarzewskiego we Lwowie, a na początku 1920 r. w oddziałach przejmujących Pomorze z rąk niemieckich. Brał następnie udział w wojnie 1920 r. W wojsku doszedł do stopnia porucznika (ze starszeństwem od 1 IV 1923) w 15 pułku artylerii polowej (pal). Podczas pełnienia służby wojskowej uzyskał świadectwo dojrzałości. W r. 1925 podjął studia na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniw. Pozn., lecz przerwał je w r. 1926 i osiedlił się w Lesznie, gdzie założył pierwszą polską hurtownię galanterii. Prowadził ożywioną działalność społeczną w «Sokole», Tow. Chrześcijańskich Kupców Samodzielnych, Kole Studentów w Lesznie, a także w organizacjach kombatanckich (jako prezes na okręg leszczyński Związku Oficerów Rezerwy i Związku Powstańców i Wojaków). Zasiadał w radzie miejskiej Leszna i sejmiku powiatowego. W r. 1938 został wybrany do Poznańskiego Sejmiku Wojewódzkiego.

Misiak należał do Obozu Wielkiej Polski (OWP), Stronnictwa Narodowego (SN), z ramienia których organizował komitety wyborcze do rad miejskich i parlamentu. W r. 1932 został wybrany sekretarzem rady powiatowej SN na powiat leszczyński, a w lutym 1934 do Zarządu Wojewódzkiego Wydziałów Młodych (WM) SN w Poznaniu. Powierzono mu kierownictwo Zarządu Powiatowego WM w Lesznie i nadzór nad wojskowym wyszkoleniem członków WM na terenie pow. Leszno, Wolsztyn i Rawicz. Równocześnie w l. 1934–5 był kierownikiem Zarządu Powiatowego SN w Lesznie, a od r. 1936 kierownikiem rejonu obejmującego pow. Leszno, Gostyń i Rawicz. W l. 1934–9 wydawał M. „Gazetę Leszczyńską”, a od r. 1936 także „Zachodni Dziennik Narodowy”. Za swą działalność polityczną i wydawniczą otrzymał w l. 1933–35 dziesięć wyroków sądowych, w tym kary więzienia odbyte w Lesznie i Rawiczu. W przeddzień wyborów parlamentarnych w r. 1935 został prewencyjnie aresztowany i wywieziony do Berezy Kartuskiej (5 IX – 13 X 1935).

Rafał Sierchuła - ur. w 1968 r. Historyk, dr nauk humanistycznych, współautor, redaktor i współredaktor publikacji dotyczących historii obozu narodowego, w tym m.in. „Brygada Świętokrzyska NSZ”, „Narodowcy. Myśl polityczna i społeczna obozu narodowego w Polsce w latach 1944-47”, „Obóz narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów”, „Historia Człowieka Myślącego. Lech Karol Neyman (1908-1948).”. Pracownik oddziału poznańskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Autor biogramów w „Wielkiej Księdze Patriotów Polskich”.