Aktualności Dodano: 19 października 2018

Promocja książki red. Jerzego Zielonki

Data rozpoczęcia: 2018-10-19
Data zakonczenia:

W czwartek wieczorem w Bibliotece Ratuszowej odbyła się promocja książki red. Jerzego Zielonki pt. "Orzeł Biały wzlata wzwyż - opowieść o narodowcu, oficerze WP, żołnierzu wyklętym i adwokacie Jerzym Gronowskim". Spotkanie stało sie okazją do przypomnienia zasłużonego działacza narodowego. Wyjątkowe w tej publikacji okazały się osobiste wspomnienia autora książki, który znał bohatera swojego dzieła. Na spotkaniu była obecna rodzina Jerzego Gronowskiego oraz jego przyjaciele, dzięki czemu wieczór wypełniły opowieści, wspomnienia i anegdoty dotyczące tego zasłużonego Polaka. Książka została wydana z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w serii Cives Nostri.

Publikacja została przgotowana ze środków programu Niepodległa, w ramach któego powstaną cztery publikacje dotyczące istotnych z perspektywy regionu leszczyńskiego i odzyskiwania niepodległości osób, wydarzeń, procesów. Publikacje wykorzystane zostaną do prowadzenia lekcji historii dla placówek szkolnych. Projekt ma upowszechniać wiedze historyczną oraz integrować społeczność lokalną poprzez wspólną pracę i jej efekty.

Jerzy Zielonka to znany dziennikarz i regionalista. Specjalista w dziedzinie historii najnowszej i działalności konspiracyjnych organizacji niepodległościowych w latach 1939-1945. Autor kilku tysięcy publikacji prasowych o tematyce historycznej, licznych opracowań naukowych i popularnonaukowych, książek oraz monografii.

Publikację książek dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa".