Aktualności Dodano: 23 września 2019

Promocja tomiku wierszy Sabiny Klak

Data rozpoczęcia: 2019-09-23
Data zakonczenia:

„Tańczę Derwiszem” to tytuł najnowszego zbioru wierszy Sabiny Klak, leszczyńskiej poetki, autorki tekstów piosenek, którego promocja odbyła się w minioną niedzielę w Bibliotece Ratuszowej. Spotkaniu towarzyszyła oprawa muzyczna przygotowana przez zespół MUS TRIO, w składzie Przemysław Maćkowiak (gitara), Iuri Gaspar (piano) i Hubert Samelczak (perkusja), razem z Karoliną Zygner, która zaśpiewała teksty napisane przez poetkę.

Szósty tomik poetycki Sabiny Klak wydany został przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Grochowiaka, przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Leszna. Tworzy go blisko 40 utworów, dopełnionych świetnymi zdjęciami autorstwa Andrzeja Przewoźnego. Tytuł zbioru nawiązuje do ekstatycznego tańca wirujących derwiszy, którzy poprzez transowy ruch wokół własnej osi, dążą do przekroczenia granicy między światami i zjednoczenia z absolutem. Autorka pisze o zatraceniu się w życiu niczym derwisz w świętym tańcu. Właśnie radość z bycia z samym sobą, życia według własnej woli i docenianie prostych rzeczy – to najważniejsze przesłanie tego zbioru. Nie można tu pominąć kontekstu dźwiękowego. Utwory Sabiny Klak nasączone są muzycznością. Rytmiczne, oparte na powtarzalności i często regularnej budowie, nabierają cech muzycznych.

Jest to jednocześnie poezja refleksyjna, wyzbyta jednak ze zbędnej melancholii. Poetka trafnie i oszczędnie operuje słowem, w zwięzłej formie przekazuje swoje emocje i przesłanie. Ten, kto zastanawia się nad sensem życia, znajdzie między wersami i wyrazami próbę odpowiedzi na fundamentalne pytania o miłość, naturę ludzką, o to czym jest świat, a być może znajdzie w nim również własne emocje. Wszystko to okraszone optymizmem, poczuciem szczęścia i akceptacji życia w różnych jego przejawach.