Aktualności Dodano: 10 maja 2018

Spotkanie z Adamem Szostkiewiczem

Data rozpoczęcia: 2018-05-22 18.00
Data zakonczenia: 2018-05-22 19.30

Miejska Biblioteki Publiczna w Lesznie zaprasza na spotkanie z Adamem Szostkiewiczem, które odbędzie się 22 maja 2018 r. o godz. 18.00 w Bibliotece Ratuszowej. 

Adam Dawid Szostkiewicz – polski dziennikarz, tłumacz i publicysta, działacz opozycji w okresie PRL, członek Rady Języka Polskiego, Polskiego Oddziału PEN Clubu oraz Stowarzyszenia Autorów ZAIKS. Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, którą ukończył w 1978. W 1980 pracował jako nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu. Od drugiej połowy lat 70. związany z organizacjami opozycyjnymi. Był współpracownikiem Studenckiego Komitetu Solidarności oraz KSS KOR, a w 1980 wstąpił do „Solidarności”. Był m.in. członkiem zarządu Regionu Południowo-Wschodniego NSZZ „S” i delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów w Gdańsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego internowano go na okres od stycznia do lipca 1982, po zwolnieniu podejmował prace dorywcze. 

Autor przekładów książek tłumaczonych z języka angielskiego, między innymi Eichmann w Jerozolimie napisanej przez Hannah Arendt (Znak, Kraków 1987), eseju Przebudzony. Opowieść o Buddzie i o tym, czego w buddyzmie szukają ludzie Zachodu (Sic!, Warszawa 2004), książek Święte szyfry (Wydawnictwo Biblioteka POLITYKI, Warszawa 2011) i Wielkie nieba (Wydawnictwo Biblioteka POLITYKI, Warszawa 2015). W 2014 prezydent Bronisław Komorowskiza wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz przemian demokratycznych i wolności słowa w Polsce, za zasługi dla rozwoju wolnych mediów i niezależnego dziennikarstwa, odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.