Aktualności Dodano: 12 marca 2018

Spotkanie z Pawłem Kuszczyńskim

Data rozpoczęcia: 2018-03-18 17:00
Data zakonczenia: 2018-03-18 19:00

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie serdecznie zaprasza na spotkanie poetyckie z Pawłem Kuszczyńskim, które odbędzie się 18 marca 2018 r. o godz. 17:00 w Bibliotece Ratuszowej. 

 

Paweł  Kuszczyński  jest autorem kilkunastu  książek poetyckich, m.in. „Pora zdumienia”, „Spotkanie pragnień”, która otrzymała w 2009 r. Nagrodę Literacką XXXII Międzynarodowego Listopada Poetyckiego. W 2015 r. wydał zbiór recenzji krytycznoliterackich „Wartości zauważone”, za który otrzymał nagrodę im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.
Paweł Kuszczyński publikował wiersze  m.in. w „Twórczości”, „Metaforze”, „Gościu Niedzielnym”, „Tygodniku Powszechnym”. Za osiągnięcia w poezji i krytyce Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał mu Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”(2011 r.), a Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego uhonorowało go Medalem „Labor Omnia Vincit” (2006 r.) oraz przyznało tytuł Lidera Pracy Organicznej (2014 r.). Jest też laureatem Nagrody im. Augusta Cieszkowskiego.


Od  stycznia 2011 r. do  grudnia 2014 r. pełnił funkcję prezesa poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich. W dniu 14 maja 2016 roku został ponownie wybrany prezesem tego oddziału.