Aktualności Dodano: 16 kwietnia 2018

Spotkanie z prof. Jackiem Aleksandrem Prokopskim

Data rozpoczęcia: 2018-04-16
Data zakonczenia:

Niedzielne popołudnie upłynęło pod znakiem spotkania z prof. Jackiem Aleksandrem Prokopskim, który mówił o tym, że "W życiu najważniejszy jest wybór". Spotkanie odbyło się w Bibliotece Ratuszowej.

Jacek Aleksander PROKOPSKI  -profesror, polski filozof, teolog, tłumacz, kierkegaardolog, znawca egzystencjalizmu, eseista, pracownik Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej. Autor prac na temat filozofii egzystencjalnej, S. Kierkegaarda, G.W.F. Hegla, a także autor przekładów S. Kierkegaarda, L. Szestowa, J. Wahla, P.P. Rohde, W. Lowriego, P. Tillicha. Autor artykułów w czołowych periodykach filozoficznych, teologicznych i literackich oraz dziełach zbiorowych, między innymi: „Aktualność Kierkegaarda”, „Filozof na scenie”, „Heksis”, „Karto-Teka Gdańska”, „Kwartalnik Filozoficzny UJ”, „Logos i Ethos”, „Miłość i samotność”, „Myśl Protestancka”, „Nowa Krytyka”, „Odra”, „Polifoniczny świat Kierkegaarda”, „Przegląd Filozoficzny”, „Studia o filozofii Sørena Kierkegaarda”, „Studia Philosophica Wratislaviensia”, „Tekstualia. Palimpsesty Literackie, Artystyczne, Naukowe”, „Topos”, „W kręgu Kierkegaarda”, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, „Zeszyty Naukowe KUL”. Obszary badań: antropologia filozoficzna i teologiczna, egzystencjalizm, etyka, filozofia religii, filozofia sztuki, personalizm, teologia fundamentalna, życie i myśl Sørena Kierkegaarda.