Aktualności Dodano: 11 października 2020

Ten duchowny i pisarz ma w Lesznie swój park

Data rozpoczęcia: 2020-10-11
Data zakonczenia:

Johann Heermann urodził się w 1585 roku w Rudnej na Dolnym Śląsku. Jego ojciec był kuśnierzem. Młody Johann uczył się w nieodległym Wołowie, a później – od 1602 roku – również we Wschowie, gdzie trafił pod skrzydła Valeriusa Herbergera, luterańskiego teologa i kaznodziei. To on miał wpływ na ukształtowanie Heermanna, odkrywając drzemiące w nim talenty. Później Heermann kształcił się w gimnazjach we Wrocławiu i Brzegu, jednak z powodów finansowych musiał przerwać naukę.

Pastorem luterańskim został w 1611 roku i zamieszkał w Chobieni, urokliwej miejscowości położonej nad Odrą (obecnie gmina Jemielno). Tam stworzył około 400 pieśni i zbiorów kazań.

Z Lesznem wybitny duchowny związał się w 1638 roku za sprawą lekarza Glaminusa Gasta, gdzie właściciel miasta Bogusław Leszczyński ofiarował mu działkę pod budowę domu. Heermann sprowadził się do Leszna z rodziną.

Wśród najwybitniejszych dzieł luterańskiego duchownego epoki baroku należy wymienić: Crux Christi..., Labores sacri... czy Güldene Sterbekunst... Była to twórczość o charakterze religijnym, ale Heermann pisał również utwory okolicznościowe. Zmarł w Lesznie w 1647 roku.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, dlaczego kaznodzieja ożenił się po raz drugi, jak trafił do Leszna i gdzie jego twórczośc była doceniana, koniecznie odwiedź Leszczyńską Bibliotekę Cyfrową. Więcej informacji o Heermannie znajdziesz m.in. w cyfrowym wydaniu "Rocznika Leszczyńskiego" oraz w "Przyjacielu Ludu".

Weekend warto odpowiednio zagospodarować, dlatego z okazji 435. rocznicy urodzin Heermanna można wybrać się na spacer do odnowionego parku jego imienia. Kto nie wie, gdzie to jest, pokazujemy na mapie poniżej.

Łukasz Domagała