Aktualności Dodano: 16 kwietnia 2019

Umowa podpisana!

Data rozpoczęcia: 2019-04-16
Data zakonczenia:

Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak i Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak podpisali dziś w Poznaniu umowę dotyczącą modernizacji budynku nowego gmachu biblioteki. W spotkaniu uczestniczył dyrektor MBP w Lesznie Andrzej Kuźmiński, przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Malepszy oraz Barbara Krawiec, do niedawna skarbnik Miasta Leszna, bez której wsparcia realizację projektu trudno sobie wyobrazić. Wartość projektu to ponad 24 mln zł. 

Projekt "Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem, na potrzeby MBP w Lesznie" będzie realizowany w ramach działania 9.2 "Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych". Na realizację zadania przewidziano 24.345.382,38 zł.

Nowo powstała biblioteka prowadzić będzie mogła wiele różnorodnych działań: dbać o wczesną edukację małych dzieci, wspierać matki, organizować działania dla seniorów, udostępniać nowoczesne technologie, pełnić funkcję wystawienniczą i konferencyjną. Planuje się również wydłużenie czasu pracy Biblioteki do późnych godzin wieczornych (21:00 lub 22:00 w weekendy do 24:00).

W nowej siedzibie biblioteki tematyczne wypożyczalnie i czytelnie współgrać będą z wyznaczonymi 4 strefami: odkrywania, doświadczeń, kreacji i partycypacji. Biblioteka stanie się galerią kultury, miejscem prezentacji dziedzictwa kulturowego regionu leszczyńskiego.