Aktualności Dodano: 14 czerwca 2019

Wieczór autorski Jerzego Fedorowicza

Data rozpoczęcia: 2019-06-14
Data zakonczenia:

Jerzy Feliks Fedorowicz (ur. 29 października 1947 w Polanicy-Zdroju)- polski aktor teatralny i filmowy, reżyser teatralny, poeta, polityk.

Działalność artystyczna
 
Ukończył studia na PWST w Krakowie. Jako aktor związany z krakowskimi teatrami Rozmaitości i Starym oraz Państwowymi Teatrami Dramatycznymi w Szczecinie. W 1989 został dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Ludowego w Nowej Hucie.
 
Laureat wielu nagród i wyróżnień m.in. Nagrody Polcul Foundation, Nagrody Wojewody Krakowskiego, Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa, Nagrody Towarzystwa Krzewienia Kultury Teatralnej, Nagrody CTN „Monar” Kraków (wolontariusz 1996), pierwszej nagrody Prezydenta RP w dziedzinie sztuki dla dzieci i młodzieży (w 2005).
 
Działalność polityczna
 
Poseł na Sejm V, VI i VII kadencji, W 2015 wystartował do Senatu z rekomendacji Platformy Obywatelskiej w okręgu nr 32. Uzyskał mandat senatora IX kadencji, otrzymując 72 044 głosy. Jest przewodniczącym senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 
"Piątki w Ratuszowej" to nowy cykl spotkań, które odbywać się będą w Bibliotece Ratuszowej. Spotkania współorganizowane są z Leszczyńską Radą Seniorów. Cykl spotkań dla seniorów odbywać się będzie zawsze w godz. 17.00-20.00. W trakcie spotkań leszczyńscy seniorzy będą cieszyć się kawą w promocyjnej cenie 3 zł oraz ciastkiem.
 
Leszczyńska Rada Seniorów - powstałą w 2017 r. Jej przewodniczącym jest Bolesław Szudejko. Celem działania rady jest integracja i wspieranie środowiska seniorów, reprezentowanie zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz. Do zadań rady należy opiniowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów oraz do pełnego zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej, konsultowanie i opiniowanie lokalnych rozwiązań prawnych dotyczących sytuacji seniorów, opiniowanie i doradzanie w zakresie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie kultury i edukacji.