Aktualności Dodano: 14 września 2020

W walce o wolne, niepodległe słowo polskie

Data rozpoczęcia: 2020-09-14
Data zakonczenia:

Idą czasy, gdy książki, jakich dostarczy czytelnikowi Instytut Literacki, znać będzie musiał nie tylko każdy działacz polityczny i społeczny, ale każdy współczesny, kulturalny Polak.

                                                                                                                 Jerzy Giedroyć

 

 

 

Jerzy Giedroyć (27.07.1906 – 14.09.2000)

Mija 20 rocznica śmierci publicysty, polskiego wydawcy, polityka i działacza emigracyjnego, epistolografa, założyciela Instytutu Literackiego, w ramach którego działały wydawany w Paryżu miesięcznik „Kultura” oraz „Zeszyty Historyczne”.

 

 

 

„Wydawnictwo traktował od początku jako emigracyjną instytucję kulturalną. Rozumiał bowiem, że wolne słowo polskie jest niezbędnym warunkiem ubiegania się narodu o niepodległość. Obok utworów literackich, klasycznych
i współczesnych, chciał wydawać dzieła myśli politycznej i społecznej. W szkicu programu wydawniczego z roku 1946 pisał, że „zaznajomienie czytelników z jej dorobkiem i rozwojem [...] wprowadzi ich w proces myślowy, który doprowadzić musi w konsekwencji do urządzenia życia polskiego na zasadach równouprawnienia politycznego, sprawiedliwości społecznej i poszanowania praw i godności człowieka.”

 

 

Źródła:

Encyklopedia Multimedialna PWN

https://culture.pl/pl/tworca/jerzy-giedroyc-jerzy-giedroyc