Aktualności Dodano: 05 czerwca 2018

Warsztaty scenograficzne

Data rozpoczęcia: 2018-06-05
Data zakonczenia:

Na początku czerwca odbywały się warsztaty scenograficzne z młodzieżą. Warsztaty miały charakter artystyczno - historycznych dla młodzieży, podczas których młodzież zyskała wiedzę na temat tworzenia scenicznych form wyrazów artystycznych w kontekście historycznym - pokazane im zostanły przykłady i realizacje tychże form właściwe dla okresu odzyskiwania niepodległości. Warsztaty przeprowadziła pani Katarzyna Kaczmarek - nauczyciel w Zespole Szkół nr 4 w Lesznie. Zajęcia odbyły się dzięki realizacji projektu (S)Twórz Niepodległość!

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa"