Aktualności Dodano: 05 kwietnia 2019

Węgry Victora Orbana

Data rozpoczęcia: 2019-04-05
Data zakonczenia:

We wtorkowy wieczór goście Biblioteki Ratuszowej mieli przyjemność wysłuchać prelekcji dra Adama Szabelskiego z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Poznaniu pt. "Węgry Victora Orbana". Przedstawiciel RODM wiele uwagi poświęcił historii Węgier, relacjach z innymi państwami oraz przede wszystkim stosunkom polsko-węgierskim. Słuchacze mogli się także dowiedzieć, jak ostatnie decyzje rządu węgierskiego wpłynęły na jego relacje z Unią Europejską. Była to pierwsza z zaplanowanych w tym roku debat w Lesznie.

dr Adam Szabelski – Członek Rady Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, doktor nauk humanistycznych specjalizujący się w historii Węgier i stosunkach polsko-węgierskich.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej (RODM) w Poznaniu to zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Celem działania Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi i naukowymi oraz innymi podmiotami, których działalność obejmuje szeroko rozumianą współpracę międzynarodową.