Aktualności Dodano: 26 Lutego 2020

Wykład Adriana Gendery

Data rozpoczęcia: 2020-02-26 18:00
Data zakonczenia: 19:00

Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie zaprasza na wykład Adriana Gendery „Armia Czerwona w Poznańskiem - propagandowy obraz Armii Czerwonej w prasie regionalnej lat 1945-1946”. Prelekcja odbędzie się 26 lutego br., o godz. 18:00 w Bibliotece Ratuszowej.

Adrian Gendera - mgr historii i teologii, doktorant IH UWr. Bada dzieje regionu leszczyńskiego (XIX-XX w.), zwłaszcza historię społeczną i losy wyznań chrześcijańskich. Autor kilku artykułów naukowych, popularyzator wiedzy regionalnej. Interesuje go ustawiczne pogłębianie wiedzy, lektura literatury fachowej i źródeł to pasja a w przyszłości wymarzony zawód.