Aktualności Dodano: 14 listopada 2018

Wystawa "„O miłości, która została nad Obrą. Adam Tomaszewski – życie i twórczość”

Data rozpoczęcia: 2018-11-14
Data zakonczenia: 2018-12-09

Miejska Biblioteka Publiczna serdecznie zaprasza do Galerii Dworcowej, w której od 14 listopada do 9 grudnia można zwiedzać wystawę „O miłości, która została nad Obrą. Adam Tomaszewski – życie i twórczość”. Wystawa pochodzi ze zbiorów MBP w Kościanie. 


Adam Tomaszewski urodził się 9 sierpnia 1918 roku w Kościanie. Był absolwentem Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki, w którym działał aktywnie jako harcerz.

Jeszcze przed wojną rozpoczął studia w Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie i w Warszawie, gdzie ukończył Podziemną Szkołę Podchorążych Piechoty. Jako żołnierz Armii Krajowej brał udział w Powstaniu Warszawskim, w walkach o Śródmieście. Po jego klęsce dostał się do niewoli. Po ich wyzwoleniu przebywał jako porucznik Oddziałów Wartowniczych w amerykańskiej strefie okupacyjnej w Niemczech. W 1948 r. wyjechał do Kanady i pozostał w niej na stałe.

Mieszkał w Toronto. Był tam aktywnym działaczem emigracyjnym, szczególnie zaangażowanym w działalności edytorskiej i wydawniczej. Wraz z żoną Jadwigą Jurkszus, znaną dziennikarką, współredagował Dodatek Literacki ,,Prąd’’. 

W szerokich kręgach emigracji był cenionym prozaikiem i reportażystą. Napisał i wydał jedenaście książek, w tym trzy o Kościanie – rodzinnym mieście, czwarta zaś opowiada o wojennych losach autora. Wydrukował około półtorej setki reportaży, felietonów, szkiców, opowiadań w wielu pismach emigracyjnych, między innymi w londyńskich ,,Wiadomościach’’, ,,Oficynie Poetów i Malarzy’’, ,,Tygodniku Polskim’’, ,,Ostatnich Wiadomościach’’, ,,Przeglądzie Polskim’’.

W książkach o Kościanie: ,,Młodość została nad Obrą’’, ,,Gorzko pachną piołuny’’, ,,Gdzie jesteś Itako’’ zawarta została miłość do kraju lat młodości. Autor pokazał w nich przedwojenny portret miasta, w licznych dygresjach kreślił jego dzieje na szerokim historycznym tle Wielkopolskiej Ziemi. 

Zostawił po sobie oprócz wymienionych już książek także: ,,Śpiew Syren’’, ,,Wiosna u Wielkich Jezior’’, ,,Chleba naszego powszedniego’’, ,,Ze sceny i estrady’’, ,,Szkunery i wyspy’’, ,,Ileż to dni, ileż to lat’’, ,,I to jest Meksyk’’, ,,Kowboje, Apasze, Mormoni’’, ,,Toronto, Tronto, Trana’’.

Adam Tomaszewski, obieżyświat i pisarz, zmarł 9 sierpnia 2002 r. w dniu swych 84 urodzin. Rada Miejska Kościana pragnąc upamiętnić twórczy dorobek Pana Adama Tomaszewskiego nadała Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie Jego imię Uchwałą nr XXX/362/05 z dnia 30 marca 2005 r.

Rada Miejskiej Kościana Uchwałą nr XXXVIII/385/97 z dnia 22.04.1997 r. nadała Panu Adamowi Tomaszewskiemu Honorowe Obywatelstwo Miasta Kościana.