Aktualności Dodano: 15 marca 2019

Z wizytą u Jubilatki

Data rozpoczęcia: 2019-03-15
Data zakonczenia:

Dyrektor Andrzej Kuźmiński, w towarzystwie swojej poprzedniczki dr Janiny Małgorzaty Halec, odwiedził p. Danutę Stępczak, która obchodziła swoje 90. urodziny. Spotkanie trzech dyrektorów stało się okazją do wspomnień i opowieści dotyczących dawnej biblioteki. Jubilatka podjęła gości w znakomitym humorze.

Pani Danuta Stępczak przez ponad 20 lat pełniła funkcję kierownika, a następnie dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Z Miejską Biblioteką Publiczną w Lesznie zwiazana od listopada 1949. Funkcję kierownika pełniła od maja 1950 aż do końca 1973 roku. W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej (1974-1975), a później w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Grochowiaka była kierowniczką Działu Udostępniania i Informacji. Po utworzeniu Działu Informacyjno-Bibliograficznego WBP kierowała nim do 31 grudnia 1984, a następnie przeszła na emeryturę. 

Jest autorką m.in. opracowań dotyczących historii bibliotek w Lesznie oraz informatora pt. Działalność informacyjno-bibliograficzna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie, który ukazał się w związku z 25-leciem MBP. Pani Danuta Stępczak wywierała duży wpływ na funkcjonowanie Biblioteki w Lesznie, była otwarta na nowe metody pracy i nowe usługi dla czytelnika oraz na współpracę z różnymi organizacjami i instytucjami działającymi w sferze kultury i oświaty w naszym mieście. Była animatorką wielu wydarzeń literackich w bibliotece, a od połowy lat 80-tych kierowała Kołem Przyjaciół Biblioteki.