Aktualności Dodano: 09 listopada 2020

Zmarła Anna Dudzińska

Data rozpoczęcia: 2020-11-09
Data zakonczenia:

W sobotę, dnia 7 listopada 2020 roku zmarła Anna Dudzińska.

Z bibliotekarstwem związana była ponad 30 lat. Kierowała w okresie od sierpnia 1965 roku do września 1982 roku Gminną Biblioteką Publiczną w Lipnie, która dzięki Jej zaangażowaniu odgrywała dużą rolę w życiu kulturalnym gminy.
Od 1 września 1986 roku pracowała w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Grochowiaka, później w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesznie.
Była instruktorem w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym do kwietnia 1999 roku, później pracownikiem Działu Udostępniania Zbiorów do 31 grudnia 2001 roku, a następnie przeszła na emeryturę.

Podejmowała różnorodne działania na rzecz rozpowszechniania książki i czytelnictwa w środowisku, udzielając instruktażu i pomocy merytorycznej bibliotekom na terenie byłego województwa leszczyńskiego.
Była aktywnym członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, pełniąc w jego leszczyńskich strukturach różne funkcje.

Najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia, solidarności w smutku i bólu
Dyrekcja i Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie.