Aktualności Dodano: 07 listopada 2018

"Poranek poetycki pod ratuszową wieżą"

Data rozpoczęcia: 2018-11-07
Data zakonczenia:

Do Biblioteki Ratuszowej zawitali: Mariusz Olbromski, Zbigniew Niedźwiecki Ravicz, Lam Quang My, Teodozija Zarivna, a także przedstawiciele leszczyńskiego środowiska twórców poezji. Poeci przedstawili wybrane wiersze, a także dyskutowali nt. poezji i jej roli we współczesnym świecie, a następnie udali się do leszczyńskich szkół, żeby spotkać się z młodzieżą. 

Mariusz Olbromski - poeta, prozaik, eseista, muzealnik, działacz kultury, edytor. Urodził się w Lubaczowie.  Absolwent  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego - ukończył filologię klasyczną i polską. Od 2015 r. jest dyrektorem Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Autor cenionych przez czytelników i krytykę literacką książek, m.in.: Dwie podróże, Niepojęte, niewysłowione (1994), W poszukiwaniu zagubionych miejsc (2002),. Legendy znad Ikwy, Róża i kamień. Podróże na Kresy (2012), Dwa skrzydła nadziei  (2014) oraz obszerne opracowanie o charakterze naukowym i dokumentacyjno-albumowym Pomniki pisarzy i poetów polskich na dawnych Kresach Południowych Rzeczypospolitej (2013). Jest laureatem wielu konkursów literackich m.in. Ogólnopolskiego Konkursu „U progu Kresów”. W latach 80-tych był związany z opozycją polityczną, m.in. działał społecznie jako współzałożyciel i długoletni prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie, organizując różne wydarzenia. Po przemianach społecznych, pełniąc różne stanowiska w Przemyślu bardzo intensywnie działał na rzecz odrodzenia się i umocnienia polskiego środowiska kulturowego we Lwowie i innych miastach na Ukrainie. Za osiągnięcia w dziedzinie kultury został uhonorowany wieloma odznaczeniami, w tym zagranicznymi. Jest członkiem warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Zbigniew Niedźwiecki Ravicz - Poeta,  prozaik, dramaturg, autor tekstów piosenek. Urodził się we Wrocławiu. Zadebiutował serią książek pod wspólnym tytułem FacSimile, które ukazywały się w latach 2004 – 2006. Kontynuacją ich były książki z cyklu Sugestie słowa i Groteski słowa (2012). W 2009 roku opublikował powieść o charakterze społeczno-obyczajowym Grzech przemilczenia, a w 2011 roku zbiór satyrycznych opowiadań pt. Przypadki małżeńskie. W 2013 roku napisał sztukę teatralną  o księżnej Daisy von Pless, ostatniej Pani na zamku w Książu i Pszczynie. Premiera odbyła się na deskach Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju. W 2016 roku ukazała się powieść pt. Daisy – błękitna tożsamość będąca sfabularyzowaną biografią księżnej, obfitującą w szczegóły dotyczące arystokracji europejskiej  okresu „belle epoque”. W ubiegłym roku powieść została uhonorowana Nagrodą Literacką im. Klemensa Janickiego Ianiciusa za wartości historyczne i literackie. Za powieść Grzech przemilczenia został nagrodzony Literackim „Feniksem". Zbigniew Niedźwiecki-Ravicz jest członkiem wrocławskiego Związku Literatów Polskich.

Lam Quang My – poeta, tłumacz. Urodził się w Nghê-an w Wietnamie. Ukończył Elektronikę na Politechnice Gdańskiej w 1971r, pracował w Centrum Badań Nauki i Technologii w Hanoi. Do Polski przyjechał ponownie w 1989 r. Jest doktorem nauk fizycznych, pracował  w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Pisze i tłumaczy wiersze autorów polskich i wietnamskich w tym wiele poezji współczesnej. Opublikował trzy tomy poezji: Echo (2004) oraz Oczekiwanie (2004) oraz Przemija życie… (2010). Publikował w wielu pismach literackich, czasopismach, gazetach, antologiach poetyckich polskich i zagranicznych. Aktywnie od wielu lat uczestniczy w polskim i międzynarodowym życiu literackim. Biorąc udział m.in. w: Warszawskiej Jesieni Poezji, Światowych Dniach Poezji UNESCO, Międzynarodowych Listopadach Poetyckich w Poznaniu, a także Lesznie, Krynickiej Jesieni Literackiej, Produkcji teatralnej „I Miasto przemówiło” (w Anglii, Polsce i Włoszech), Międzynarodowej Sesji „Literatura Kresów Polski, Słowacji i Ukrainy” w Rzeszowie, Międzynarodowym Festiwalu „Poeci bez Granic” w Polanicy, Międzynarodowych Galicyjskich Jesieniach Literackich. Jest Laureatem wielu nagród, w tym Światowych Dni Poezji UNESCO 2006 r. Jest członkiem Związku Literatów Polskich i Związku Literatów Wietnamskich.

 

Teodozija Zarivna – poetka, prozaik, tłumacz, teatrolog, dziennikarz. Ukończyła Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie i Kijowski Narodowy Uniwersytet Teatru       i Telewizji im. I. Karpenko-Kary. Jest autorką pięciu zbiorów poezji, czterech  powieści, a także sztuk teatralnych i wielu dokumentalnych filmów. Powieść Teodozji Zariwnej Polowanie na ptaki niebieskie w ukraińskim rankingu Książka Roku 2014 znalazła się na liście dziesięciu najlepszych wydań. W 2015 roku otrzymała za nią nagrodę „Jarosławiw wał”. Tłumaczy na język ukraiński wiersze wielu polskich poetów współczesnych m.in.: Urszuli Kozioł, Józefa Barana, Stanisława Barańczaka, czy Pawła Kuszczyńskiego. Jej utwory były tłumaczone m.in. na języki: portugalski, polski, macedoński, rosyjski, rumuński. Jest redaktorką naczelną czasopisma „Kyjiw”, a także animatorką wielu programów literackich i kulturologicznych na Ukrainie. Jest prezenterką programów kulturalnych i literackich w ukraińskiej telewizji. Uczestniczy również w festiwalach literackich za granicą m.in. w Wilnie (MAJ NAD WILIĄ) oraz    w Poznaniu (Międzynarodowy Listopad Poetycki). Za swoją twórczość literacką była  wielokrotnie nagradzana.