Aktualności Dodano: 07 grudnia 2018

Debata o Nord Stream 2

Data rozpoczęcia: 2018-12-07
Data zakonczenia:

Nasz gość i ekspert mecenas Michał Lizak - pełnomocnik Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście złożył 8 lat temu skargę do Sądu Administracyjnego w Hamburgu dotyczącą głębokości ułożenia rurociągu Nord Stream, co miałoby utrudniać ruch statków. Po jej odrzuceniu 2 lata temu, spółka złożyła odwołanie, a teraz oczekuje decyzji w tej sprawie.

O swojej batalii przeciwko Nord Stream II mecenas Lizak opowiedział na spotkaniu w Bibliotece Ratuszowej jednocześnie przedstawiając jakie jeszcze istnieją prawne możliwości obstrukcji powstania drugiej nitki gazociągu.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej (RODM) w Poznaniu to zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Celem działania Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi i naukowymi oraz innymi podmiotami, których działalność obejmuje szeroko rozumianą współpracę międzynarodową.