Aktualności Dodano: 18 Czerwca 2020

Jazz Tyrmanda

Data rozpoczęcia: 2020-06-18
Data zakonczenia:

Trwa Rok Leopolda Tyrmanda. W 100. rocznicę urodzin i 35. rocznicę śmierci, zapraszamy na wystawę "Jazz Tyrmanda", która czynna jest w Galerii Dworcowej. Ekspozycję poświeconą legendzie literatury i jazzu oglądać będzie można do 10 lipca. 

Leopold Tyrmand był propagatorem Jazzu w Polsce, organizatorem koncertów, inicjatorem Jazz Jamboree, wymyślił też nazwę festiwalu. Z „muzyką wolności” po raz pierwszy zetknął się w Paryżu, gdzie wyjechał na studia, a pobyt w stolicy Francji miał duży wpływ na jego późniejszy światopogląd i twórczość literacką.

Ekspozycja „Jazz Tyrmanda” przedstawia postać Leopolda Tyrmanda właśnie jako miłośnika jazzu. Wybrane fragmenty jego twórczości, ale także wywiadów z nim i z osobami, które go znały, przekazują wiedzę o tym, czym dla pisarza był jazz. Tyrmand, znakomity popularyzator tego gatunku muzyki, widział w nim doskonały symbol buntu przeciwko ograniczeniom nakładanym na swobodę jednostki w różnych systemach politycznych. Jazz otwierał możliwość wolnej wypowiedzi dla tworzących go muzyków i dla jego wielbicieli.

Tyrmand wskazywał także na plebejskie źródła muzyki jazzowej, czerpiącej z folkloru miejskiego. Stąd w wystawie wyjątki z powieści „Zły”, ukazującej warszawską ulicę z jej żywiołowością, cechującą życie powojennej stolicy. Dlatego też obrazy Warszawy lat 50. ubiegłego stulecia stanowią ilustrację przywoływanych tekstów.

W ekspozycji wykorzystano fragmenty książek: „Zły”, „U brzegów jazzu”, „On Freedom” Leopolda Tyrmanda, „Zły Tyrmand” Mariusza Urbanka, wywiadów i artykułów, które ukazały się na łamach Jazz Forum oraz fotografie archiwalne. Realizacja: WystawyPolakowska.pl.