Aktualności Dodano: 10 września 2021

Katedra i Uniwersytet. O kryzysie i nadziei chrześcijańskiej cywilizacji

Data rozpoczęcia: 2021-09-10
Data zakonczenia:

9 września 2021 r. odbyło się spotkanie w Bibliotece Ratuszowej z profesorem Grzegorzem Kucharczykiem. Temat prowadzonej dyskusji skupiał się wokół jednej z ostatnich publikacji autora pt. „Katedra i Uniwersytet. O kryzysie i nadziei chrześcijańskiej cywilizacji”. 

Spotkanie jest częścią zadania pn. Sprawa dla Czytelnika, dofinansowanego w ramach Programu Partnerstwo dla Książki ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Grzegorz Kucharczyk (ur. 1969 w Gorzowie Wielkopolskim) – profesor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Historii PAN, Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (Prorektor ds. Nauki) oraz Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego. Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół dziejów Niemiec i Prus, relacji polsko – niemieckich w XIX i XX wieku, historii myśli politycznej. Ostatnio opublikował: „Wersal 1919. Nowa kultura bezpieczeństwa dla Polski i Europy” (Poznań 2019), „Chrystofobia. 500 lat nienawiści do Chrystusa i Kościoła” (Warszawa 2020); „Długi Kulturkampf. Niemieckie i pruskie wojny kulturowe przeciw Polsce 1795 – 1918” (Warszawa 2020), „Prusy. Pięć wieków” (Warszawa 2020); „Katedra i uniwersytet” (Kraków 2021) oraz „Odsiecz z nieba. Prymas Wyszyński wobec rewolucji” (Kraków 2021).

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.