Leszczyńskie Dni Literatury

Organizowane są od 1989 r. (obecnie w marcu) i adresowane do różnych grup użytkowników. Ich program wypełniają wydarzenia popularyzujące literaturę, a także propozycje dla osób zainteresowanych sztuką współczesną, często filmem, plastyką, fotografią. W czasie trwania Dni Literatury odbywają się spotkania dla dzieci, młodzieży i dorosłych na które zapraszani są znani autorzy z różnych środowisk literackich w kraju. Stałą częścią jest „Parnas Leszczyński" organizowany Lesznie i powiecie, który promuje twórczości rodzimych autorów, a także „Kawiarenka Literacka”. W galeriach bibliotecznych eksponowane są wystawy.