Aktualności Dodano: 16 listopada 2022

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska i Irena Krzywicka – drogi twórczości i więzy przyjaźni

Data rozpoczęcia: 2022-11-24 17:00
Data zakonczenia: 2022-11-24 18:30

Poznały się dzięki Marii Morskiej. „Nie żałuj snów. Pal opium życia i czekaj na nowe marzenia...” pisała Morska w listach do Lilki. Można śmiało stwierdzić, że takie przesłanie towarzyszyło przyjaciółkom całe życie. Marię Pawlikowską-Jasnorzewską, zwaną Lilką i Irenę Krzywicką połączyła trwała przyjaźń, spleciona niepowtarzalną nicią porozumienia. Pisarki, damy międzywojennego życia literackiego, feministki, wyłamujące się spoza konwenansów społecznych. Obie genialne i utalentowane. Jedna kobieta-motyl, druga nazywana gorszycielką.  

Na spotkaniu Między Wierszami – Teraz Kobiety! zaproszeni goście snuć będą opowieść pełną anegdot i ciekawostek o kolejnych wielkich damach polskiej literatury. O pisarkach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Irenie Krzywickiej, o przyjaźni, miłości, porozumieniu dusz, życiu które nadało niepowtarzalny kształt twórczości pisarek i wyborach dobrych i złych, porozmawiają literaturoznawczynie Elżbieta Hurnik i Agata Zawiszewska.


24 listopada br. o godzinie 17.00 w Bibliotece Ratuszowej w Lesznie odbędzie się kolejne spotkanie literackie z cyklu Między Wierszami – Teraz Kobiety! pt. „Maria Pawlikowska-Jasnorzewska i Irena Krzywicka – drogi twórczości i więzy przyjaźni”. Wraz z gośćmi wydarzenia, Elżbietą Hurnik oraz Agatą Zawiszewską serdecznie zapraszamy na spotkanie.Agata Zawiszewska – profesor doktor habilitowana w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest specjalistką w dziedzinie historii czasopism społeczno-kulturalnych okresu Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego ora kultury literackiej ze szczególnym uwzględnieniem twórczości kobiet. Autorka wielu artykułów naukowych, edycji źródeł oraz książek, takich jak „Zachód w oczach liberałów.
Obraz literatury niemieckiej, francuskiej i angielskiej na łamach Wiadomości Literackich” (2006), „Życie świadome. O nowoczesnej prozie intelektualnej Ireny Krzywickiej” (2010), „Między Młodą Polską, Skamandrem i Awangardą. Kobiety piszące wiersze w dwudziestoleciu międzywojennym” czy „Spór o Polską Akademię Literatury” (2022). Opracowała zbiory publicystyki kulturalnej i emancypacyjnej Ireny Krzywickiej oraz Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit.

Elżbieta Hurnik – profesor doktor habilitowana w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Specjalizuje się w badaniach nad literaturą i kulturą literacką okresu międzywojennego i jej kontekstami europejskimi oraz literaturą i kulturą artystyczną wiedeńskiego modernizmu, polsko-austriackimi związkami kulturowymi oraz recepcją literatury austriackiej w Polsce. W kręgu jej zainteresowań znajduje się również literatura współczesna regionu Częstochowy. Jest autorką wielu artykułów naukowych, edycji źródeł oraz książek, takich jak: „Natura w salonie mody. O międzywojennej liryce Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej” (1996), „Maria Pawlikowska-Jasnorzewska (zarys monograficzny)”, (1999, wyd. II popr. 2012), „W kręgu wiedeńskiej moderny. Z zagadnień polsko-austriackich powinowactw literacko-kulturowych” (2000) oraz „W Cekanii i gdzie indziej. Studia i szkice o literaturze i kulturze austriackiej i polskiej” (2011). Opracowała również zbiór korespondencji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej pt. „Z tobą jednym. Listy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Stefana Jasnorzewskiego” (2015).

Barbara HałusekDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.