Aktualności Dodano: 31 lipca 2022

Muzyczne popołudnia

Data rozpoczęcia: 2022-08-28 12:30
Data zakonczenia: 2022-08-28 14:30

Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie, w ramach projektu "Kultura Wspólna" serdecznie zaprasza na "Muzyczne popołudnia", czyli warsztaty muzyczne dla najmłodszych. Zajęcia odbywać się będą w każdą niedzielę sierpnia o 12:30 (pierwsza grupa) i 13:30 (druga grupa) w Bibliotece przy pl. Metziga 25. Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują jednak zapisy pod adresem mailowym: promocja@mbpleszno.pl

Uprzejmie prosimy o przybycie na zajęcia do 5 min. przed ich planowanym rozpoczęciem, w przeciwnym wypadku zarezerwowane miejsce zostanie otwarte dla osób z listy rezerwowej. 

Міська публічна бібліотека в м. Лешно в рамках проекту «Спільна культура» гостинно запрошує на «Музичні полудні», тобто музичні майстер-класи для дітей. Заняття проходитимуть щонеділі протягом серпня о 12:30 (перша група) та 13:30 (друга група) у бібліотеці на pl. Metziga 25. Участь у заняттях безкоштовна, проте необхідна реєстрація за електронною адресою: Promocja@mbpleszno.pl

Просимо Вас приходити на заняття за 5 хвилин до запланованого початку, інакше зарезервовані місця будуть відкриті для осіб із резервного списку.


"Muzyczne popołudnia" to integracyjne zajęcia umuzykalniające dla dzieci (7-9). Zajęcia poprzez muzykę integrują dzieci polsko i ukraińsko języczne. Mają na celu poprzez zabawę, śpiew, dźwięki, muzykowanie pokazać dzieciom, że nie różnią się między sobą i stanowić ciekawą alternatywę spędzania czasu wolnego.

Wydarzenie jest częścią projektu pn."Kultura Wspólna".

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura - Interwencje. Edycja 2022

«Музичні полудні» — це інтеграційна музична діяльність для дітей (7-9 р). Заняття допомогають інтегруванню польсько- та україномовних дітей через музику. Їхня мета – грою, співом, звуками та музикою показати дітям, що вони не відрізняються один від одного, і є цікавою альтернативою для проведення вільного часу.

Захід відбувається в рамках проекту «Спільна культура».

Співфінансовано Міністерством культури та національної спадщини за програмою Національного центру культури під назвою «Культура – інтервенції». Випуск 2022 року.