Aktualności Dodano: 13 Października 2020

O leszczyńskim harcerstwie w Cyfrowej Bibliotece Niepodległości

Data rozpoczęcia: 2020-10-15
Data zakonczenia:

Przypomnijmy, że 7 Drużyna zwana potocznie "Czarną Siódemką" powstała w połowie lat 30. ubiegłego wieku. Jej harcerze podczas II wojny światowej zasilili szeregi konspiracyjnej "Tajnej Siódemki", a wielu z nich w wyniku tych działań trafiło do więzień lub obozów koncentracyjnych. Część z nich nie przeżyła.

O losach członków 7. Drużyny Harcerskiej podczas wrześniowego spotkania związanego z promocją książki pt. "Tajna Siódemka. Harcerska konspiracja w Lesznie" opowiedział w Bibliotece Ratuszowej jej autor prof. Waldemar Handke.

Publikacja wydana została nakładem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. S. Grochowiaka w Lesznie przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej i Miastem Lesznem. W tradycyjnej, papierowej wersji rozeszła się bardzo szybko. Teraz, odpowiadając na potrzeby Czytelników, udostępniamy ją w postaci elektronicznej w Cyfrowej Bibliotece Niepodległości na platformie LBC. Wydanie wirtualne jest przyjazne dla odbiorcy, gdyż można je łatwo przeszukiwać po hasłach przy pomocy przeglądarki.

Poza książką zasoby Cyfrowej Biblioteki Niepodległości powiększyły się o wyjątkowe materiały przekazane przez prof. Waldemara Handke oraz Macieja Jagodzińskiego. Należą do nich "Kronika Pamiątkowa 30-lecia 7. Drużyny Harcerskiej..." oraz wspomnienia jednego z harcerzy, Edmunda Jagodzińskiego, zamknięte w formie "Dzienniczka Harcerskiego". Warto zapoznać się z nimi nie tylko z uwagi na walory historyczne, ale też czysto estetyczne - dziś coraz częściej odchodzi się od zapisu dziejów w tradycyjnej, ręcznej formie.

Biblioteka wzbogaciła się ponadto o archiwalne fotografie członków "Czarnej Siódemki", stanowiące pamiątkę dla przyszłych pokoleń.

Zachęcamy także do zapoznania się z artykułem Czesława Wolskiego w "Roczniku Leszczyńskim". W wydaniu z 1987 roku opublikował on tekst >>50 lat "Siódemki" - Harcerskiej Drużyny Kolejowej w Lesznie<<.

Łukasz Domagała