Aktualności Dodano: 22 listopada 2022

Piękno różnorodności

Data rozpoczęcia: 2022-11-22
Data zakonczenia:

W ramach projektu "Bezpieczna przystań" 17 listopada 2022 przeprowadziliśmy warsztaty międzykulturowe dla najmłodszych ph. "Piękno różnorodności".

Celem zajęć była nauka identyfikacji i nazywania własnych emocji, pobudzenie u dzieci chęci zrozumienia własnych i cudzych emocji oraz dostrzeganie podobieństw między ludźmi. Zaproponowane przez prowadzącego aktywności kształtowały umiejętności ekspresji artystycznej, ćwiczyły umiejętności współpracy w grupie, utrwalały słownictwo związane z wyglądem w języku polskim, a także kształtowały umiejętności wyrażania własnej opinii i rozwijały kreatywność.

Warsztaty zostały przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr 12 w Lesznie w klasie, do której należą zarówno dzieci polskie jak i cudzoziemskie. Zajęcia skonstruowane były w taki sposób, by nieznajomość języka polskiego nie stanowiła żadnej przeszkody.

Bezpieczna przystań
Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców”, w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji 2014-2020 dla Celu szczegółowego 2 Integracja / Legalna migracja (nabór nr 11-2020/BK-FAMI)

Magdalena Woźna