Poetycka Choinka

Od 1996 r., w okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia organizowane jest spotkanie literackie. „Poetycka Choinka” jest okazją do przedstawienia szerszemu gronu swojej twórczości, wspólnego słuchania wierszy i śpiewania kolęd. Prezentowane utwory mają zwykle charakter okolicznościowy, dotykają spraw związanych tematycznie z okresem świątecznym i wprowadzają w jego klimat. Poetyckim strofom towarzyszy często nastrojowa muzyka.