Poezja Jesienią

Począwszy od 2000 r. Biblioteka organizuje cykl imprez, których celem jest przybliżenie literatury, głównie współczesnej jak najszerszemu gronu odbiorców. Poszczególne wydarzenia inspirowane poezją odbywają się każdego roku w listopadzie, a ich program jest zmienny. Składają się na nie spotkania z udziałem literatów o znaczącym dorobku, koncerty poetycko-muzyczne oraz wystawy. Stałym i najważniejszym punktem jest Dzień Leszczyński Międzynarodowego Listopada Poetyckiego – impreza gromadząca czołowych przedstawicieli różnych środowisk literackich z kraju i zagranicy, która stwarza przede wszystkim młodym mieszkańcom możliwość bezpośredniego obcowania z żywym słowem poetyckim.