Rodzinne Wieczory

Podstawowym celem cyklu organizowanego od 2000 r. jest przyzwyczajenie dzieci już od najmłodszych lat do aktywnego udziału w różnych imprezach kulturalnych oraz wspólnego uczestniczenia w nich wraz z rówieśnikami i rodzicami. Spotkania odbywają się sześć razy w roku i adresowane są do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Obejmują spotkania autorskie, wieczory baśni i bajek, warsztaty literackie i plastyczne, spektakle teatralne. Mają często charakter interaktywny - osoby prowadzące podejmują dialog z uczestnikami, wciągają dzieci do wspólnych działań, proponują zabawy rozwijające zdolności językowe i twórcze myślenie.