Spotkania autorskie

Przynajmniej raz w miesiącu odbywają się imprezy mające na celu upowszechnianie literatury poprzez bezpośredni kontakt z twórcami i ich dziełami. Organizowane są spotkania z autorami cenionymi w kraju, debiutantami oraz ludźmi którzy tworzą środowisko literackie Leszna i regionu. Połączone niekiedy z promocją ich książek, stwarzają możliwość dialogu twórców słowa pisanego z publicznością. 

Specyficzną formą spotkań autorskich jest cykliczna „Kawiarenka Literacka” mająca charakter rozmowy moderatora z zaproszonym literatem. Uczestniczy w nich najczęściej stałe grono czytelników zainteresowanych współczesną literaturą.