Spotkania na wystawie

Popularną formą obcowania z literaturą i sztuką są spotkania z historykami sztuki i kolekcjonerami użyczającymi swoich zbiorów na wystawy przygotowywane w Bibliotece. Adresowane są głównie do młodzieży, która podczas spotkań uczy się odbioru współczesnych sztuk wizualnych oraz poznaje twórców literatury polskiej i światowej. Z tej formy poznania dorobku artystycznego często korzystają również słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.