Aktualności Dodano: 25 czerwca 2021

Wieczór artystyczny „…aż po bramy świtu”

Data rozpoczęcia: 2021-06-25
Data zakonczenia:

Za nami wieczór artystyczny promujący najnowszy tomik poezji Gabriela Roszaka pt. „…aż po bramy świtu” wydawnictwa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. W środę, 23 czerwca, autor zaprezentował swoją twórczość w nietypowej formie performensu, zawierającego recytację poezji, rozmowy czy muzykę. 

Publikacja składa się z utworów powstałych w różnych okresach twórczości pisarza. Tytuł nawiązuje do istotnej pory doby, jaką jest noc – skrywająca światło i ogarniająca wątpliwościami. Tomik zawiera też wiersze ukazujące naturę i jej charakterystyczne symbole, potrafiące oddziaływać na człowieka.                                                           „Prezentowany zbiór zdaje się być zaproszeniem czytelnika do konfrontacji z własnym światem odczuć i refleksji nad upływem czasu, który co prawda w swej dynamice jest siłą niszczącą, jednak pozwala na zatrzymanie – wbrew prawom fizyki – tego, co jest tak ważne, a więc dobrych wspomnień. Jednocześnie poezja ta otwiera pewną perspektywę, co autor zaznaczył w tytule całości. Wszak świt zwiastuje przecież nowy dzień. Wtedy można zacząć wszystko od nowa.” – tak „…aż po bramy świtu” opisuje pisarz, krytyk literacki – Ryszard Biberstajn.

Gabriel Roszak (ur. 1956) – poeta, pisarz, również autor wierszy i bajek dla dzieci, regionalista, historyk z zamiłowania, popularyzator gwary i obyczajów poznańskich, animator kultury i inicjator wielu społecznych przedsięwzięć. Dzieciństwo i młodzieńcze lata spędził we wsi Skoraszewice i chociaż od 1981 roku mieszka w Rydzynie, ze swoją rodzinną miejscowością czuje się mocno związany. Debiutował krótkim wierszem „Kocham noc”. Następnie publikował swoje utwory w almanachach i gazetach ogólnopolskich oraz w radiu i telewizji. Jest autorem słów hymnu Szkoły Podstawowej im. E. Raczyńskiego w Rogalinie. Jego dwie książki – „W leśnej operze" i „Długonosy", służą popularyzacji współczesnej
poezji polskiej wśród dzieci polonijnych w dalekim Krasnodarze. Nagradzany w ogólnopolskich konkursach poetyckich, m.in. za cykl wierszy poświęconych rodzinnej wsi Skoraszewice. Związany od 1975 roku z leszczyńskim ruchem literackim; był m.in. sekretarzem Leszczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury i wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Rydzyny. Obecnie pełni funkcję sekretarza Stowarzyszenia Sztuka Dla Wszystkich w Lesznie, którego jest współzałożycielem. Uhonorowany medalem „Za Zasługi dla województwa leszczyńskiego", medalem „Za serce dla kultury" i wieloma innymi. Jest autorem książek: „Saga Rodu Roszaków – monografia” (2009), „Z okna mojego życia. Wiersze i żarty literackie” (2014), „Kyndyj nasze łejce, dziadyj i pradziadyj” (2015), „W leśnej operze. Wiersze dla dzieci” (2016), „Bronić ziemi ojców – poemat” (2018), „Długonosy. Wiersze i wierszyki dla najmłodszych" (2019), „Skoraszewice na przestrzeni wieków. Studia nad historią wsi i parafii” (2020).