Aktualności Dodano: 01 Sierpnia 2022

Najnowsza książka Damiana Szymczaka

Data rozpoczęcia: 2022-08-17 17:00
Data zakonczenia: 2022-08-17 18:00

Już 17 sierpnia 2022 r. odbędzie się promocja najnowszej książki z serii Cives Nostri pt. "Kazimierz Mikołajczyk - prezes Klubu Inteligencji Katolickiej". Promocja połączona będzie ze spotkaniem z autorem publikacji - Damianem Szymczakiem, lesczyńskim historykiem i regionalistą. Zapraszamy do Biblioteki Ratuszowej o godz. 17:00. Wstęp wolny.

Damian Szymczak, leszczyński historyk i regionalista, autor kolejnej książki z serii Cives Nostri, wiceprezes leszczyńskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, podkreśla że "promocja to w tym przypadku określenie nieco górnolotne. Ma to być spotkanie wspomnieniowe, na którym wszystkich, którzy znali Kazimierza Mikołajczyka, zachęcamy, by podzielili się wspomnieniami o tym wybitnym mieszkańcu naszego miasta".

Kazimierz Mikołajczyk urodził się 13 grudnia 1932 roku we wsi Kaszówka w powiecie kowelskim. Wraz z rodzicami, trzema braćmi i siostrą 10 lutego 1940 roku wywieziono go na Syberię. Do Polski wrócili w roku 1946. Zamieszkali w Raszkowie pod Ostrowem Wielkopolskim, gdzie brat matki był burmistrzem. Później przeprowadzili się do Żar, tam ojciec Pana Kazimierza, leśnik z zawodu, objął stanowisko leśniczego.

Po maturze Kazimierz Mikołajczyk rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które ukończył jako najlepszy absolwent na roku. Z dniem 1 grudnia 1964 roku rozpoczął pracę w Prokuraturze Rejonowej w Lesznie. Od 1975 do 1979 roku był zastępcą prokuratora rejonowego. Natomiast w roku 1979 przeszedł do pracy w Prokuraturze Wojewódzkiej w Lesznie. W latach 1991-98 pracował w Prokuraturze Wojewódzkiej w Poznaniu i stamtąd 1 grudnia 1998 roku przeszedł na emeryturę. Przez wiele lat zasiadał w Miejskiej Radzie Narodowej, przez trzy lata był jej wiceprzewodniczącym.

W 1990 roku znalazł się w grupie osób, które założyły Klub Inteligencji Katolickiej w Lesznie. Został jego prezesem na 28 lat, do swojej śmierci. To właśnie o jego niezwykle bogatej działalności w tym Klubie jest to opracowanie. I temu poświęcone będzie to spotkanie, podczas którego jego wieloletni przyjaciele podzielą się wspomnieniami o tym wspaniałym człowieku. Dodamy tylko, że jednym z dzieł Pana Kazimierza są, odbywające się rok rocznie, Leszczyńskie Dni Kultury Chrześcijańskiej. I to w ich trakcie 15 listopada 2018 roku zmarł.

Opracowanie powstało w ramach serii Cives Nostri–Nasi Obywatele. Jej Inicjatorem jest wiceprezydent Leszna Piotr Jóźwiak. To XXI pozycja, która ukazała się w ramach tej serii.